Kanonnen in de Zijpe

In november 2018 maakt Joop Luten voor Noordkop Centraal een reportage over de opgraving van twee kanonnen in Burgerbrug. Daar is archeoloog John van Lunsen bij werkzaamheden rond de huidige zorgboerderij (de voormalige buitenplaats) Croon en Bergh toevallig op dit geschut gestuit. De berm waar het wordt aangetroffen maakt Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier eigenaar, maar die schenkt de kanonnen met genoegen aan de gemeente Schagen. De gemeente wil de kanonnen, die dateren uit ca.  1700, laten restaureren en ze daarna op een geschikte locatie toonbaar maken voor het grote publiek.  

In zijn videoverslag spreekt Joop Luten onder andere met John van Lunsen over de geschiedenis en de functie van de kanonnen.    

Als het Zijper Museum hoort van de vondst van de kanonnen maakt het aan de gemeente kenbaar dat het graag de kanonnen bij het museum geplaatst zou zien: de Zijper kanonnen behoren immers tot het Zijper erfgoed waarvan het museum zich de hoeder acht.  Waar de kanonnen bij het museum geplaatst kunnen worden wil het museum laten afhangen van de (toen nog onbekende) plannen voor een toegangsweg naar het museum en de aan te leggen parkeerplaatsen.

Maker Joop Luten van de reportage in 2018 vraagt zich ruim twee jaar later af wat er in de tussentijd met de kanonnen is gebeurd. In zijn tweede filmpje over dit onderwerp praat hij met de betrokkenen over de huidige stand van zaken en over de mogelijke bestemming van de kanonnen.  

Scroll naar boven
"Zuiderzon - toen en nu" op zondag 8 oktober

Deze bijeenkomst is tot nader order uitgesteld