Ik zei nog zo: Kappen!

Niemand ziet graag dat grote, gezonde bomen worden weggerukt uit het leven. Maar soms is het nodig.

Voor het parkeerterrein dat aan de Oostzijde van het Zijper Museum zal worden aangelegd was een vergunning afgegeven om 9 bomen te verwijderen. Met wat passen en meten kon dat gelukkig worden teruggebracht tot 4. Minder ging echt niet lukken. Die moesten plat.

Zaterdagochtend 11 juli meldden zich de kameraden van Groenadvies Amsterdam die het professionele gedeelte voor hun rekening zouden nemen. De eigen vrijwilligers waren er voor ‘de rest’ en hadden er zichtbaar zin in. Er hing een opgetogen sfeertje, alsof het om een schoolreisje ging, maar dan in je eigen achtertuin. 

Zodra een boom met succes was omgezaagd, kwamen de werkbijen uit hoeken en gaten en stortten zich op het ’slachtoffer’. Binnen een mum van tijd was een trotse ’stamhouder’ gereduceerd  tot enkel een serie houtblokken en een berg versnipperde takken. 

De blokken werden als beloning verdeeld onder de gegadigden. De houtsnippers hebben – tot groot genoegen van het straatcomité- een plekje gevonden in de straattuin van De Moorstraat.

En indachtig het oude Zijper spreekwoord ‘beter een museum als goede buur dan als verre vriend’ gingen enkele fraaie stammetje en een serie gezaagde plakken naar het nagelnieuwe Max Plazierhuis voor de handenarbeid met hun bewoners.

Al-met-al een prachtige, welbestede dag!

Foto’s:
Marjan Marees

Scroll naar top