Gemeentewapen: de Zijpe [logo Zijper Museum] [logo Geregistreerd Museum]

navigatiebalk
Homepage --> Legaten/Schenkingen/Sponsors

Legaten/Schenkingen/Sponsors

Legaat basis Zijper Museum
Het Zijper Museum (voorheen Oudheidkamer Zijpe) kwam in 1973 tot stand. De gemeente Zijpe had drie jaar eerder het legaat van Simon W. Melchior aanvaard en was accoord gegaan met de voorwaarde om daarmee een oudheidkamer/museum te initiëren en in stand te houden. Een commissie werd met een en ander belast.

Simon W. Melchior
De wieg van de heer Melchior stond in het Zijper dorp Oudesluis. Zijn vader was daar de hoofdonderwijzer. Simon volgde de HBS in Alkmaar en had later een drukkerij/uitgeverij in Amersfoort. Hij stierf op 86-jarige leeftijd in 1968. Zijn echtgenote Gezina Martha de Vries overleed vrij snel daarna. Ze hadden geen kinderen.

[S.W. Melchior Boekdrukkerij, Uitgeverij, lichtdrukkerij]

Melchior stichting t.b.v. het Zijper Museum
In 1989 is, om fiscale redenen, de Melchiorstichting opgericht om donaties te gaan beheren. Het officiële doel van de stichting is:

Bestuur
Voorzitter is Jan Rampen uit Schagerbrug, secrataris Tineke Schilder uit 't Zand, en penningmeester Henny Kooij uit Schagerbrug.

Advies
Notaris Meegdes van het Zijper Notariskantoor te Schagerbrug" adviseert gaarne over fiscaal aantrekkelijke schenkingsmogelijkheden aan het Zijper Museum.

Het gironummer van de Melchior Stichting is: 88 389 84

 

Subsidiegevers (afgelopen 5 jaar):

  • Gemeente Zijpe: jaarlijkse exploitatie-/budgetsubsidie

Sponsors (afgelopen 5 jaar):

 

Bruiklenen/schenkingen

Regelmatig ontvangt het Zijper Museum schenkingen van particulieren.

Enkele voorbeelden:

Een klein deel van de collectie van zowel objecten uit (de) Zijpe als objecten die met (de) Zijpe te maken hebben kunnen bekeken worden via het Zijper Collectie Beheer Systeem (ZCBS)

 
[Schenking schilderij Jan Veuger aan Zijper Museum door Karel Numan en kleinzoon]
Schenking schilderij Jan Veuger op 23 februari 2005 aan Zijper Museum door Karel Numan en kleinzoon


Zijper Museum, Schagerweg 97b, 1751 CB Schagerbrug
WWW: http://www.zijpermuseum.nl/
Laatste wijziging: 30 maart 2012
Informatie: info@zijpermuseum.nl