Lezing Harger- en Pettemer Polder

LAATSTE  NIEUWS: lezing 14 maart volgeboekt, maar herhaling op 28 maart

In verband met de capaciteit van de filmzaal, waar de lezing wordt gehouden, is het aantal aanwezigen beperkt tot 50. Dit aantal is inmiddels bereikt, zodat nieuwe aanmeldingen voor de lezing op 14 maart niet meer gehonoreerd kunnen worden . 

Vanwege de grote belangstelling wordt de lezing nogmaals gehouden en wel op 28 maart, dit keer om 14.00 u. Ook voor deze lezing is een aanmelding vooraf verplicht. Dit kan gebeuren door middel van een e-mail aan info@zijpermuseum.nl (bij voorkeur) dan wel een telefoontje naar 06-82772524.

In het kader van het 50-jarig bestaan organiseert het Zijper Museum dit jaar elke maand een of meer activiteiten. Voor maart staat een lezing op het programma van Hans Westrik. Hans is al jaren als gids en fotograaf betrokken bij natuurorganisaties als Natuurmonumenten en Landschap Noord-Holland.

In zijn lezing, een PowerPoint-presentatie afgewisseld met twee korte films, gaat Hans in op de geschiedenis en de natuur van de Harger- en Pettemerpolder, een gebied waartoe ook de plassen van De Putten behoren.  

In de presentatie zullen veel van de prachtige foto’s te zien zijn die Hans in het gebied daar gemaakt heeft. Om een indruk te krijgen: kijk even op zijn website https://www.actiefmetbeeld.nl/ waar veel foto’s te bewonderen zijn die hij van de flora en fauna in onze regio gemaakt heeft.

Naast de op de natuur gerichte onderwerpen Natuurwaarden: flora en fauna, Broedsucces en de Metamorfose van de Hondsbossche Zeewering zullen ook historisch getinte onderwerpen als Ontstaansgeschiedenis, Archeologie, Oorlogen (de Engels-Russische invasie uit 1799) aan de orde komen. Het belooft dus een zeer interessante avond te worden.

Datum herhaling: 28 maart, aanvangstijd 14.00 u., inloop vanaf 13.30 u.
Toegang met koffie/thee; € 5,—

Belangstellenden moeten zich van tevoren aanmelden via een mailtje aan info@zijpermuseum.nl 

De fotocollage bovenin dit bericht is samengesteld uit foto’s van Hans Westrik. Van links naar rechts: gezicht vanaf Hondsbossche weg, kleine zilverreiger met vis, kluut en wulpen.

Loading

Scroll naar boven
"Zuiderzon - toen en nu" op zondag 8 oktober

Deze bijeenkomst is tot nader order uitgesteld