Locaties: Voorkeur van bestuur

De criteria die in het Programma van Eisen voor de huisvesting worden genoemd zijn uitgewerkt in een beoordelingsmodel waarin aan elk criterium een score is toegekend en – om het belang van individueel criterium vast te leggen – een wegingsfactor. In totaal zijn op deze wijze 24 criteria gekwantificeerd, waaronder oppervlakte, ligging locatie, bereikbaarheid locatie, parkeergelegenheid locatie, uitstraling locatie, uitstraling pand, toegankelijkheid pand, flexibiliteit in gebruiksmogelijkheden pand. Daarnaast zijn criteria meegenomen die betrekking hebben op veiligheidsaspecten en museale eisen rond onder andere de klimaatbeheersing.
Aan de hand van het beoordelingsmodel heeft het bestuur op 4 april een keuze gemaakt uit de (toen) voorliggende huisvestingsmogelijkheden, te weten: Hoofdgebouw gemeentehuis, Oostpaviljoen gemeentehuis, Locatie Ott Schagerbrug, Locatie Molen Zeeman ‘t Zand. Het toepassen van dit beoordelingsmodel heeft geresulteerd in de volgende voorkeurslijst van locaties:
1. Hoofdgebouw gemeentehuis
2. Oostpaviljoen gemeentehuis
3. Locatie Ott Schagerbrug.
De molenlocatie ‘t Zand scoorde lager en is om deze reden niet op de voorkeurslijst terechtgekomen.
In gesprekken met wethouder Blonk (op 12 april), het bestuur van de Stichting Behoud Korenmolen Zeeman (op 22 april) en K. Ott (22 april) zijn de voorkeur van het bestuur en de onderbouwing van de keuze toegelicht.

Dit bericht is geplaatst in Huisvesting. Bookmark de permalink.