[logo Zijper Museum]

Zijper grondsoortenkaart uit 1596

Zijper grondsoortenkaart uit 1596
click op de afbeelding om in te zoomen
Omschrijving : Zijper grondsoortenkaart uit 1596
Titel     : --

Landmeter   : Gerrit Dirksz. Langedijk (1590-1665) [leerling van Adriaen Anthonisz.]
Graveur    : --
Tekenaar   : 
Drukker    : --
Uitgever   : --
Atlas     : --
 
Afmeting   : 30.1 x 19.3 cm
Schaal    : 
Schaalstok  : geen
Orientatie  : noorden links
Datering   : maart 1596
Druktechniek : manuscriptkaart
Kleur     : gekleurd
Achterkant  :
Decoratie   : legenda rechter zijkant

Vindplaats  : - Parijs, Archives Nationales (N/III Pays-Bas 17)

Literatuur  : - 1994: Frouke Wieringa (ed), Perfect gemeten, Landmeters in Hollands Noorderkwartier
            ca. 1550-1700, p. 98 + 34
        - 1961: J. Westenberg, 'Oude kaarten en de geschiedenis van de kop van Noord-Holland';
            N.V. Noord-Hollandse Uitgevers Maatschappij Amsterdam; p. 52 en kaartfoto 6

Opmerkingen  : - Thematische kaart: Kaart van de Zijpe waarop verschillende grondsoorten zijn 
         aangegeven door kleuren die in de legenda verklaard worden.
        - Franse stempel en enkele latere teksten zijn op de kaart geschreven.


Beschrijvingen: 
===============
1994: Frouke Wieringa, p. 98
----------------------------
[Grondsoorten in de Zijpe]. 
Gerrit Dirksz. Langedijk, 1596.
ms, papier, kleur.
afm. 19,3 x 30,1 cm
Archives nationales, Parijs (N/III Pays-Bas 17)
de legenda:
 Beduidinge van coleuren vande caert.
 (flessegroen) dat aldus gecoleurt is, dats claij.
 (zeegroen) hier is het claij bedect met 1 voet sant
 (beige) dit is niu(nieuw) opgecomen sant over ..(twe?) voet
 (roze-beige) dit 3 voet sant opt clay
 (olijf-groen) dit is verbetert door slib  
Gerrit Dirksz Langedijk was de landmeter van de vierde bedijking van de Zijpe. In 1596 maakte
hij deel uit van een inspectiecommissie naar de toestand van de dijken. Om de waarde van de
verschillende kavels te kunnen vaststellen was kennis van de grondsoorten van belang. Deze
kaart was het resultaat.

1961: J. Westenberg
-------------------
Een iets vroegere kaart van de hand van Gerrit Dirksz. Langendijk geeft weer, hoe 
de Zijpe er in 1596 uitzag, nadat deze polder bijna een kwart eeuw was prijsgegeven 
(kaartfoto 6). Het origineel (op papier, 19.5x30, het noorden links) berust bij de 
Archives Nationales te Parijs (Huet & van Veen, p.129, nr. 17; vgl. Belonje, 1930, p.35-41).
Een fotocopie van deze kaart bevindt zich in het Rijksarch. voor Noordholland 
(A(492.631.285)5). De uitvoering van deze kaart, vooral de wijze waarop duinen zijn 
aangegeven, doet sterk denken aan de zo juist genoemde kaart van Huisduinen. 
Duidelijk zien we nog de vorm, die de voorlaatste bedijking van de Zijpe moet hebben gehad.
In het noordwesten, in Callantsoog, zijn enkele dijkresten moeilijk te interpreteren.


Internet:
=========

Bron getoonde kaart:
====================
Parijs, Archives Nationales

Zijper Museum, Schagerweg 97D, 1751 CB Schagerbrug
WWW: http://www.zijpermuseum.nl/
Laatste wijziging: 6 juni 2008
Informatie: vannes@zijpermuseum.nl