[logo Zijper Museum]

De Zijper 1600-kaart van Baptista van Doetecum

De Zijper 1600-kaart van Baptista van Doetecum
click op de afbeelding om in te zoomen

 
Omschrijving  : Zijper 1600-kaart van Baptista van Doetecum (Baptista Doetecomius)
Titel 1    : Zypae
Titel 2    : Afcontrafeijtinge van t'Landt van den Zijpe : bedyckt inden jaere 1597, 
         begrijpende binnen den ring zijner dijcken (lanck zijnde 5475 roeden,
         streckende van den Pettemer dijck bij de Laij, tot aen-den ouden Vrieschen
         Zeedijck bij oosten de Keijns) de nombre van 9060 morgens, tot 600 roeden
         de morgen, ende de roede van 12 voeten / Baptista Doetecomius sculp. Anno 1600 
        
Landmeter   : Gerrit Dirksz Langedijk (1560/61 - 1624) 
Tekenaar    : 
Graveur    : Baptista van Deutecum (Baptista Doetecomius ; ?? - 1611)
Drukker    : Cornelis Claesz te Amsterdam (ca. 1551-1609) 
Uitgever    : Opdrachtkaart van Zijper polderbestuur 
Atlas     : --
Staat     : 2 staten: 1600 en 1620
        
Afmeting    : 58.5 x 47 cm (kader)
Schaal     : ca 1 : 25.000
Schaalstok   : rechtsonder; Geestmer Ambachts roeden
Orientatie   : noorden rechts : rechtsrechtsboven 
Datering    : 1600 (vermeld in een cartouche op de kaart)
Druktechniek  : kopergravure (1 kaart)
Kleur     : alleen z/w versies bekend
Achterkant   : leeg
Decoratie   : - kompasroos met 8 windstreken middenboven 
         - wapen van Holland (gespiegeld!) in linker bovenhoek
         - (eerste?) wapen van Zijpe (leeuw en staande zwaan met kroontje om hals) in rechter bovenhoek
         - schaalstok rechtsonder 
         - rolcartouche linksonder met tijdvers en kaveloppervlakten
         - rolcartouche midden onder met tekst (zie titel 2)
         - op de banderolle midden boven: Zypae
         - diverse schepen en scheepjes op zee linksboven en rechtsonder
         - zeer uitvoerige en speelse decoratie op de kaart zelf: 
          voetvolk (polder), ruiters en Jan Plezier (strand), 
          vele trekschuitjes, eenden, hengelaars (in en langs de Groote Sloot)
        
Vindplaats   : - Amsterdam, Universiteits Bibliotheek, Kaartenzaal (O.K. 67)
         - Amsterdam, Rijksprentencabinet (Frederik Muller 1074 A;
               bij rand uitgeknipt en op papier geplakt; rode eigendomsstempel midden onder)
         - Enkhuizen, Zuiderzeemuseum (inv. no. 22058; zeer goede staat) 
               Opgenomen in collectie Geheugen van Nederland (www.geheugenvannederland.nl)
         - Leiden,  Universiteits Bibliotheek (collectie Bodel Nijenhuis port.31 nr.70; 
               opgeplakt op papier; beschadigd) 
         - Haarlem,  Rijksarchief Noord-Holland (A492,631.285.007-II; is de 2e staat; zie elders).
        
Getoonde kaart : Enkhuizen, Zuiderzeemuseum
        
Literatuur   : - 2003: G. Schilder, Monumenta Cartographica Neerlandica VII, p. 446-448,
             Alphen aan den Rijn. 
         - 1994: Jan de Bruin en Joke Terra, in: Perfect Gemeten, Landmeters in Hollands Noorderkwartier
             ca. 1550-1700, p. 34+35 en p. 40 
         - 1986: J. Belonje, Cartografie van de Zijpe, extra uitgave Zijper Historie Bladen 1986,
             p. 10
         - 1984: M. Hameleers, Bibliografie van Nederlandse gedrukte polderkaarten (mei 1984), p. 371+372. 
         - 1981: M. (Marijke) Donkersloot-De Vrij, Topografische kaarten van Nederland
             vóór 1750, p. 67/68 (no. 97) 
         - 1973: H. Schoorl, Zeshonderd jaar water en land, p. 533
         - 1961: J. Westenberg, Oude kaarten en de geschiedenis van de kop van
             Noord-Holland, p. 53 en kaartfoto nr. 7
         - 1933: J. Belonje, De Zijpe en de Hazepolder, dissertatie p XII, p. 52 en 53, 
             met een afbeelding van de kaart achterin
         - 1918: F.C. Wieder, Merkwaardigheden, nr. 171, p. 688. 
         - 1917: A.A. Beekman, Catalogus van kaarten enz., betrekking hebbende op de
             oudere en tegenwoordige gesteldheid van Holland's Noorderkwartier, aanwezig op de
             Tentoonstelling in het Stedelijk Museum te Amsterdam gedurende de maand september 1917. 
             p.17 (kaart 174).
        
Reproducties  : - 33 x 27 cm;  Uitgave Merck Sharp & Dohme b.v., Haarlem (1993). In bezit Zijper Museum, Schagerbrug 
                 en Universiteit Utrecht (zie: www.frw.ruu.nl/kaartenzaal/ned-delen.html)
         - 39.5 x 32 cm; Uitgave van de Stichting Zijper Molens (begin jaren '80? papier bevat watermerk links- 
                 en rechtsonder). In bezit Zijper Museum, Schagerbrug.
        
Opmerkingen  : - Decoraties in de vorm van voetvolk, ruiters en een Jan Plezier op het Zijper strand welke ook later 
          in de kaart van Zoutman (zowel de grote eenbladige van 1665 als de 9-bladige) werd opgenomen.
          Deze uitvoerige 'speelse' decoraties komen op geen enkele kaart van de Zijpe voor en nauwelijks op andere kaarten. 
         - De Groote Sloot werd zelfs heel druk bevaren (14 bootje) en vele eendjes en hengelaars. 
         - Het 1597 vers wordt 60 jaren later gebruikt op de Agri Zypani Nova Descript kaarten van Blaeu. 
         - De kaart is gebaseerd op gegevens landmeter Gerrit Dirksz Langedijk.
          Hij was de de landmeter van de vierde bedijking van de Zijpe.
         - De Gemeenelandse Hofstede is ingetekend.
         - Nog geen Wildrijk te bekennen.
         - Op deze staat is Callantsoog niet ingetekend. 
         - Een latere (2e) staat van de kaart bleek de kaart bij het Regionaal Archief NH te zijn.

Beschrijvingen: 
===============
2003: Gunther Schilder, p. 446 e.v.:
------------------------------------
Cornelis Claesz's Const ende Caert-Register (1609), in the section 'Caerten van een bladt'
[single-sheet maps], mention is made of 'Tweederley Zyp-Caerten' |two maps of the Zype]. 
In both instances, one finds a reference to Langedijk, a surveyor from Alkmaar, and in 
both cases the map was engraved by Baptista van Doetecum.

1. Map of the Zijpe and its lotting, 1600 (ill. 15.92; UB, Amsterdam)
ZYPAE
Afcontrafeytingc | van t'Landt van den | Zype, bedyckt inden Iaere | 1597. begrypende binnen
den | ring zyner dyken (lanck zyn= | de 5475. roeden, streckende van | den Pettener dyck by
de Lay, tot | aen den ouden Vrieschen Zeedyck | by oosten de Keyns) de nombre | van 9060. 
morgens, tot 600. roe= ] den de morgen, ende de roede | van 12.voeten.
- Scalae; perticarum, vel ut ita dicam virgarum. Geestmer Ambachts roeden van 12. voeten.
 Twee duysent roeden is een myle. [c. 1:25.000]
- [Amsterdam: Cornelis Claesz] / Baptista Doetecomius |.sculp. Anno | 1600. 
- 1 map: copper engraving and etching; 47 x 58 cm
Copies:    
*Alkmaar, Regionaal Archief
*Amsterdam, Rijksprentenkabinet (Frederik Muller 1074 A)
*Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (O.K. 67)  
*Enkhuizen, Zuiderzeemuseum (Inv. No. 22058)
*Haarlem, Rijksarchief in Noord-Holland (framed)
*Leiden, Universiteitsbibliotheek (Pf. 31, No. 70)
Literature:
Muller (1863-82) 1074A; Wieder (1918a) p. 688, No. l71;Beljone (1933) pp. 52-53, ill.;
Westenberg (1961) p. 53, ill. 7; Schoorl (1973) pp. 532-33; Schoorl (1981) p. 111,ill. 13;
Donkersloot-de Vrij (1981) pp. 67-68, No. 97; Hameleers (1984) No. 109; Bremer (1985) 
pp. 47-51, ill; Schoorl (1985); Schilder (1986a) p. 24, note 71, ill. 17; De Bruin and Terra
(1994) p. 40; Nalis (1998) No. 991, ill.; Blonk (2000) pp. 20-21, ill. 8. 

The title is placed in a banner above the diked Zijpe. Along the lower border in an 
oval cartouche, a description is placed (in Dutch) of the area depicted, followed by the 
name of the engraver, Baptista van Doetecum, and the year 1600. In the lower left corner, 
in a large scrollwork cartouche, an overview is given of the size of the lots that are 
marked with the letters A-V.The upper part of the cartouche contains a poem in the form
of a chronogram, into which is embedded not only the year of reclamation, 1597, but also
the name of the mapmaker, Langedijk.
...
There is no doubt whatsoever that Langedijk provided the model for Van Doetecum's map. 
Indeed, this map, printed in 1600, contains a chronogram in which Langedijk's name is 
embedded in the penultimate word. [The chronogram reads: SeVen en tVVIntICh Iaer | door 
 de Zeebaren kLaer | Was 't ZIIpLant beLast, | geLt en handen te gaer | MaeCten Weder daer |
 een LangedIICk Vast. The solution of the quoted Roman numerals is the year 1597 of 
 Zijpe's reclamation.]
On this map, the last diking of the Zijpe is shown in detail, with the buildings and the 
distribution of the lots, as well as the size of the parcels. In all likelihood, this map 
is an official publication of the polder board of the Zijpe. On 3 October 1599, the polder 
authorities received permission to negotiate with Cornelis Claesz or other publishers in 
Amsterdam with regard to "'t snijden ende drucken van de kaerte van de Zype" [engraving and
printing the map of the Zijpe]. The fact that Cornelis Claesz was selected to commission 
the engraving and printing is demonstrated both by the choice of his 'house' engraver 
Baptista van Doetecum and by the notification in Cornelis Claesz's stocklist, which refers 
to maps of the Zijpe.


1994: Jan de Bruin en Joke Terra, p. 34+35:
-------------------------------------------
Over de inkomsten van Gerrit Dirksz Langedijk als lakenkoper zijn geen cijfers bekend.
Beter zijn wij geïnformeerd over zijn Verdiensten als landmeter. Wel moet daarbij worden
opgemerkt dat de in rekeningen genoemde bedragen meestal inclusief vergoedingen van gemaakte
kosten zijn. Als voorbeeld volgen hieronder de resultaten van een detailonderzoek in het
oud-archief van de Zijpe, de enige droogmakerij waarbij Gerrit Dirksz Langedijk als ingeland
betrokken zou blijven. Voor de periode van oktober 1596 tot maart 1598 declareert hij voor
243 dagen van 'affreyden ende meeten' van dijken, wegen en sloten een bedrag van 850 gulden.
Verder ontvangt hij 182 gülden voor het maken van kaarten en andere extraordinaris besognes'.
Mogelijk betreft het hier zowel de bekende grondsoortenkaart, nu berustend in de 
Archives Nationales te Parijs, als het manuscript van de kaart die in 1600 door Baptista Doetecomius
werd uitgegeven. In april 1599 ontvangt Gerrit Dirksz per dag twee gulden voor besognes en
25 stuivers aan onkostenvergoeding, in totaal f 1000.-.-. Daarnaast declareert hij f 190.4.6 
wegens wagen- en schuitvrachten en voor kettingdragers. Tot en met 1599 werkt Gerrit Dirksz 
Langedijk vrijwel continu in de Zijpe, maar na de voltooiing van de bedijking lopen zijn 
inkomsten snel terug. In februari 1600 ontvangt hij een ongespecificeerd bedrag van f 391.13.6, 
in april 1601 nog maar f 42.5.-. De rest van dat jaar werkt hij nog 26 dagen in de Zijpe 
(f 87.11.-), de jaren tot 1607 achtereenvolgens 9, 20, 2, 8, 4 en 5 dagen. Hierna komt hij
als landmeter lange tijd niet meer in de grote Zijpe-rekeningen voor. Pas in 1619 maakt 
hij weer een kaart, namelijk van de kolk van de Grote-sloot, waarvoor hij f 10.4.- betaald krijgt. 
In 1620 en 1622 doet hij nog wat kleinere metingen. 


1994: Jan de Bruin en Joke Terra, p. 40:
----------------------------------------
Uit resoluties en polderrekeningen blijkt dat Gerrit Dirksz Langedijk veruit de meeste
en belangrijkste landmetersarbeid in de Zijpe heeft verricht. Zonder twijfel is de 
in 1600 door Baptista Doetecomius uitgegeven kaart van de Zijpe op zijn werk gebaseerd.
Is het toeval dat in de laatste regel van het jaartaldicht linksonder het woord 
'Langediick' voorkomt?
Gerrit Dirksz Langedijk heeft zich tijdens de bedijking van de Zijpe laten kennen als
specialist in waterstaatkundige problemen. Dankzij het afleggen van deze proeve van
bekwaamheid is zijn reputatie als polderkartograaf bij uitnemendheid definitief gevestigd. 
Na 1600 was hij bij vrijwel alle tijdens zijn leven tot stand gekomen droogmakerijen
als landmeter betrokken. 


1986: J. Belonje, p. 10:
------------------------
In de notulen van Hoofdingelanden van 3 oktober 1599 werd een opdracht vermeld tot het 
drukken ener kaart in deze bewoordingen:
"De Hooft ingelanden tot Amsterdam werden gecommitteert omme met Cornelis Claesz tot Amsterdam
ofte ander te handelen vant snijden en drucken van de kaerte van de Zijpe, mits dat de
Hooftingelanden in den Hage hem sullen verwerven octroy alles tsij om niet ofte hem gelt
toe te geven na discretie."


1984: M. Hameleers, p. 371:372:
-------------------------------
"109.'
Zypae.
1600.
Door Baptista van Doetecum gegraveerd.
Schaal ca. 1 : 25.000.
47 x 58,5 cm. 
Literatuur:
J.Belonjé (1950), p.52 en 53.
J.Belonjé (1933), met een afbeelding van de kaart. 
H.Schoorl (1973), p.513, 532, 533, 
J.Westenberg (1961), p.53 en kaartfoto nr.7. 
F.C.Wieder (1918), nr.171, p.688. 
Y.M.Donkersloot - de Vrij (1981), p.67, nr.97. 
C.Koeman (1983), p.148.
-- Schematisch figuur --
a. Zypae.
b. Wapenschild met leeuw, géén tekst.
c. Wapenschild met zwaan, vastgehouden door een leeuw.
d. Verclaringhe over de grootheyt van elcken cleynen letter (die op de kaart ingetekend 
  werden, en die lopen van A t/m V).
e. SeVen en tWIntICh Iaer, 
  door de Zeebaren kLaer, 
  Was t'zIIpLant beLast, 
  geLt en handen te gaer, 
  MaeCten Weder daer, 
  een Lange dIICk Vast.
f. Afcontrafeytinge van t'Landt van den Zype, bedyckt inden Iaere 1597, begrypende binnen den
  ring zyner dycken (lanck zyn: de 5475 roeden, streckende van den Pettemer dyck by de Kay, tot
  aen-den ouden Vrieschen Zeedyck by oosten de Keyns) de nombre van 9060 morgens tot 600 roeden
  de morgen, ende de roede van 12 voeten.
  Baptista Doetecomius sculp. Anno 1600.
g. Schaallat: 500 Geestmer Ambachts roeden van 12 voeten (=5,9 cm). Daar onder een latijnse tekst:
  Scripta placent a morte fere, quia ledere vivos Livor et injusta, carpere deute folet.
Opmerkingen.
Naar Donkersloot - de Vrij (1981):
0p deze kaart werd de laatste herverkaveling en bedijking van de Zijpe weergegeven. Ook de bebouwing
in de polder werd weergegeven. Deze kaart zou (volgens Schoorl (1973)) naar gegevens van een kaart 
van Gerrit Dirksz. Langendijk vervaardigd zijn. Vergelijk zijn kaart, gedateerd maart 1596,
20 x 30 cm, die zich in de Archives Nationales te Parijs bevindt onder nummer: cotes N.III, Pays-Bas 17,
welke behoort bij een inspectierapport van de Zijpe van 10 maart 1596. Zie voor meer informatie
Donkersloot - de Vrij (1981), p.67, nr.97.
Beschreven exemplaar: U.B.L. Port.31, nr.70.
R.A.N.H. A(492.631.285)7II (ingelijst en op hout geplakt, deze kaart is ernstig beschadigd). 
U.B. Amsterdam Kaart O.K.67.
 [note GvN/ZM: beschadigde kaart bij RANH was anno 2006 NIET ingelijst]


1981: Donkersloot-de Vrij, M. (Marijke), p. 67/68:
--------------------------------------------------
Op deze gedrukte kaart is de laatste bedijking van de Zijpe met de herverkaveling
weergegeven. Volgens Belonje betreft het hier waarschijnlijk een officiële uitgave
van het bestuur van de Zijpe. In een legenda wordt toelichting op de verkaveling gegeven.
Ook is bebouwing in de polder weergegeven.
Schoorl vermoedt dat de kaart naar gegevens van Gerrit Dirksz. Langendijk is gemaakt 
(vergelijk zijn kaart - gedateerd, maart 1596, 20 X 30 cm., het noorden links - aanwezig in
de Archives Nationales te Parijs (cotes N.III, Pays-Bas 17) welke behoort bij een
inspectierapport van de Zijpe van 10 maart 1596. Die kaart bevat gegevens over de bodem;
over de soort en de dikte der lagen (zie H. Schoorl (1979) p. 357 en J. Westenberg (1961) 
kaartfoto nr. 6). 
In l716 verklaren de landmeters Nicolaas Blijdenzin en G. Hengevelt dat bovenbeschreven kaart in
1618 aangevuld door A. Metius, op bepaalde punten nauwkeuriger is dan alle andere kaarten die zij
van de bedijking van de Zijpe hebben gezien. Welke kaart van Metius zij bedoelen is onbekend. 
  [note GvN/ZM: mogelijk de 2e staat van deze kaart bij het Regionaal Archief NH] 
Een kaart van hem, die volgens Schoorl hiervoor in aanmerking komt, is aanwezig in
de U.B. te Leiden (collectie Bodel Nijenhuis port. 13 nr. 110). 
  [note GvN/ZM: met beschrijving: Caerte ende beschryvinge van de heerlyckheydt van Callensooch 
         met de landen van dien welcke int noorden naer Huysduynen soude beginnen enz.] / 
         Ant. Metius; Impressum 1618 - 1 krt ; 53×39 cm; Penteekening; Beschrijving naar 
         fiche-catalogus Bodel Nijenhuis port. 31 (en geen 13) nr. 110.]
  [note GvN/ZM: deze kaart is in principe gelijk aan Bodel Nijenhuis port. 31 nr. 111.
         Zowel nr. 110 als nr.111 (noorden boven, tonende Marsdiep, Koegras tot 
         3/4 Zijpe onder) lijken nauwelijks op de kaart van Doetecomius] 
De kaart van de Zijpe in de atlas Germama Inferior van Pieter van den Keere met de latijnse titel 
AGRI ZYPANI NOVA DESCRIPT 1617 is waarschijnlijk een navolging van de bovenbeschreven kaart.
(vergelijk de kaarten in R.A.N.H. A(492.631.285)6 en in de kaartenverzameling van de
Landbouwhogeschool te Wageningcn CB kk I 55 en Ct 235).
  [note GvN/ZM: de kaarten van de Landbouwhogeschool te Wageningen, momenteel geheette: 
         Wageningen Universiteit & Researchcentrum, blijken beide te gaan om Agri Zypani
         Nova Descript kaarten uit 1663 e.v. Krogt/Koeman [3580:2(364)]]. 
lit. J. Belonje (1930) p. 52 en 53, (1933) een afbeelding van de kaart achterin;
   H. Schoorl (1973) p. 513, 532, 533; J. Westenberg (1961) p. 53 en kaartfoto nr. 7; 
   F.C. Wieder (1918) nr. 171, p. 688.
R.A.N.H. A(492,631.285)7" (ingelijst en op hout geplakt, ernstig beschadigd). 
U.B. Amsterdam, kaart O.O. 67.
O.B. Leiden, collectie Bodel Nijenhuis port.31 nr.70.


1973: H. Schoorl, p. 533:
-------------------------
1600 Zijpe; vierde bedijkingsstadium, voltooide herverkaveling.
Baptist van Deutecum (Baptista Doetecomius), UB-BN. p. 31 nr. 70, kopergravure, 46,5 x 57,5 cm,
noorden rechts: Afcontrafeytinge van 't Landt van den Zijpe, bedyckt in den Iaere 1597, begrypende
binnen den ring zijner dijcken (lanck zijnde 5475 roeden, streckende van den Pettemer dijck bij
de Ley, tot aen den ouden Vrieschen Zeedijck, bij oosten de Keijns) de nombre van 9060 morgens,
tot 600 roeden de morgen, ende de roede van 12 voeten... Baptista Doetecomius sculp. 1600.
(naar Gerrit Dirksz. Langendijk? naam verborgen in een rijmpje op de kaart?: ... maecten weder
een Langedijck vast). Vakken en kavels met letters aangegeven en met grootte verklaard in 
een cartouche. Bespr. Belonje 1933, reprod.; Westenberg 1961, p. 53, reprod. kaartfoto 7; 
vermeld p. 438.


1961: J. Westenberg, p. 53:
---------------------------
Van Baptista Doetecomius kennen we een fraai gegraveerde kaart van de Zijpe, op formaat 
46.5x57.5, het noorden rechts (Bodel Nijenhuis, port. 31, nr. 70; Univ. Bibl. Amsterdam, 
gereprod. bij Belonje, 1933) (kaartfoto 7). De afbeelding strekt van de Hondsbossche
Zeewering bij de Lei ("Laij") tot aan de Westfriese Zeedijk ten oosten van de Keins. 
Het kaartblad geeft van de Zijpe alle percelen met letters aan en bovendien alle
boerenplaatsen, huizen en molens.
Het Mosselwiel zien we uitlopen in het Oogmer Gat, dat aan de zeezijde opvallend is
vernauwd. In het zuiden is de kaart voor ons van belang om de situatie bij de Hondsbossche
Zeewering. Latere afdrukken zijn bijgewerkt en tonen de Dromerdijk van 1614 (vgl. Conrad,
1864, p.15).


1933: J. Belonje, p XII:
------------------------
Als kaarten gebruikte ik o.m. die van de Zijpe, vermeld door Dr. F.C. Wieder in zijn 
'Merkwaardigheden der oude cartographie van Noord-Holland' (Tijdschrift Kon. Aardrijksk. 
Genootschap, 2e serie dl. XXXV, 1927, bl. 479 en 523 sqq.) Het bij dit artikel sub 171 
genoemde exemplaar koos ik als illustratie, omdat we hierin waarschijnlijk een officieele
uitgave van het bestuur van de Zijpe te zien hebben. (1)
(1) Als resultaat van het besluit van hoofdingelanden van 3 October 1599:
"De hoofdingelanden tot Amsterdam werden gecommitteert omme met Cornelis Claesz., tot
Amsterdam ofte ander te handelen vant snijden en drucken vande kaerte vande Zijpe, mits dat 
de Hoofdingelanden in den Hage hem sullen verwerven octroij alles tsij om niet ofte hem
gelt toe te geven na discretie".


1918: F.C. Wieder, p. 688:
--------------------------
Het fraai gegraveerde blad, in den bekenden trant van de Van Doetecums, geeft alle perceelen
met letters aan en bovendien alle boerenplaatsen, huizen en molens. De grootte der perceelen
wordt in een vignet opgegeven. Een tijdvers geeft het jaartal 1597.
Latere afdrukken komen meer voor, van de oorspronkelijke ken ik slechts het exemplaar te
Amsterdam.
 [noot redactie: met "Latere afdrukken komen meer voor: wordt mogelijk bedoeld: latere
         uitgaven van de kaart van Zijpe van andere landmeters/graveurs/uitgevers]


1917: A.A. Beekman, p. 17:
--------------------------
Kaart nr. 174: Zijpae-Afcontrafeytinge van 't Landt van den Zijpe bedijckt in den Jaere 1597.
(B.N., p. 31, No. 70).
 


Internet:
=========
- Amsterdam, Universiteits Bibliotheek (O.K. 67); http://dpc2.uba.uva.nl/kaartencollectie/
       database UvA (zoeken op zijpe)
- Haarlem,  R.A.N.H.; www.noordhollandsarchief.org/onderzoek/frames/beeldmateriaal/beeldpictura.htm
       (zoeken op: "doetecomius") 

Enkele details uit de Zijper 1600-kaart

Detail van de Zijper 1600-kaart
Voetvolk, ruiters en de wagen van Jan Plezier op het Zijper strand

Detail van de Zijper 1600-kaart: zeeschip
Zeeschip op de Noordt Zee

Detail van de Zijper 1600-kaart: Petten
Overzicht van Petten rond 1600

Detail van de Zijper 1600-kaart
Het vers in een van de cartouches

Detail van de Zijper 1600-kaart
De Groote Sloot tussen Burgerbrug en St. Maartensbrug

Detail van de Zijper 1600-kaart
Het dorp Schagen in detail getekend

Zijper Museum, Schagerweg 97D, 1751 CB Schagerbrug
WWW: http://www.zijpermuseum.nl/
Laatste wijziging: 13 juni 2008
Informatie: vannes@zijpermuseum.nl