[logo Zijper Museum]

De kleine Zoutman-kaart van de Zijpe

De kleine Zoutman-kaart van de Zijpe
click op de afbeelding om in te zoomen
Omschrijving : De kleine Zoutman-kaart van de Zijpe
Titel     : Afbeeldingh vande Zype / op nieus gemeeten en gekaerteet [sic] door Jan Dircksz. Zoutman, 1664, 
        Titelvariant: Afbeeldingh van de Zype, 

Landmeter   : 
Graveur    : Persijn, Reinier (Reynier, Regnerus), (van) (A)
Drukker    : 
Tekenaar   : Jan Dircksz. Zoutman
Uitgever   : 
Atlas     : 
 
Afmeting   : 24,5 x 39,5 cm 
Schaal    : ca. 1:40.000
Schaalstok  : 
Orientatie  : 
Datering   : 1664
Druktechniek : kopergravure (1 kaart)
Kleur     : 
Decoratie   : 

Koperplaten  : De bij deze kaart behorende koperplaat is in het bezit van het Zijper Museum (inv. nr 3500)
        Afmetingen van deze koperplaat: 26.0/26.1 x 41.2 cm

Reproducties : Rond 1980-2000 zijn latere afdrukken gemaakt met deze koperplaat.
        
Vindplaats  : - Amsterdam, Universiteitsbibliotheek, kaartenzaal Universiteit van Amsterdam (O.K. 69)
        - Schagerbrug, Zijper Museum (afdrukken van eind 20e eeuw; inv. nr. 3501 + 3502)
        - Purmerend, Waterlandsarchief (uit kaartboek (ca. 1720) met thematische kaarten betreffende
               de Beemster en kaarten van andere polders, 15 stuks ; kaart 11, Kavelkaart van
               de Zijpe met opgave van grondoppervlakte voor de verponding.; inv. nr. KA00427)
        - Leiden, Universiteits Bibliotheek (collectie Bodel Nijenhuis port.31 nr.77; ongekleurd)
        - Amsterdam, Rijksprentencabinet (Collectie Ottens, nr. 7.23; licht ingekleurd)
        - Den Haag, Nationaal Archief (kaartverzameling V.H.T. nr. 2475, inventaris Hingman)

Literatuur  : - 1986: J. Belonje, Cartografie van de Zijpe, extra uitgave Zijper Historie Bladen 1986,
            p. 13
        - Referentie(s) Beekman, Catalogus van kaarten enz., betrekking hebbende op de oudere en 
         tegenwoordige gesteldheid van Holland's Noorderkwartier (1917, 3e dr. 1964), p. 17, nr. 179

Opmerkingen  : - Deze kaart is opgenomen in kaartboeken
        - Een zwaan schild is erbij gekomen
        - Let op de veranderingen bij Petten
  
  
Beschrijvingen: 
===============
1986: J. Belonje, p. 13:
------------------------
Vier kleinere kaarten van de Zijpe en één ten laatste van de gehele Zijpe met naaste omgeving
zijn tenslotte, nadat men het uiteindelijk eens was geworden met de landmeter Zoutman, tot stand
gekomen. Men mag zonder overdrijving zeggen, dat daarmee de kroon is gezet op het cartografische
werk dat bij verloop van tijd ten verzoeke van de Zijpe is gemaakt. Van dit eerste viertal
kleinere kaarten en van de grote in 6 bladen, die Zoutman's signatuur hebben, zijn exemplaren
op papier afgedrukt, die ook nu nog van geen zeldzaamheid zijn.
De maten van Zoutman's kleinere kaarten, één blad groot, bedragen 24 bij 40, 31 bij 84,
40 bij 25 en 44 bij 67 cm.
De vraag naar deze nieuw ontstane nummers moet zó groot zijn geweest dat het bestuur nog geen
jaar later alweer tot drukken overging.

Zie ook de Zoutmanbeschrijving van de grote kaartuitvoering elders op deze website.Bron getoonde kaart:
====================
Privécollectie particulier Burgerbrug

 

Enkele andere uitgaven

De kleine Zoutman-kaart van de Zijpe
click op de afbeelding om in te zoomen
Uit kaartboek Waterlands Archief Purmerend

Zijper Museum, Schagerweg 97D, 1751 CB Schagerbrug
WWW: http://www.zijpermuseum.nl/
Laatste wijziging: 15 juni 2008
Informatie: vannes@zijpermuseum.nl