[logo Zijper Museum]

De middelgrote Zoutman-kaart van de Zijpe

De middelgrote Zoutman-kaart van de Zijpe
click op de afbeelding om in te zoomen
Omschrijving : De middelgrote Zoutman-kaart van de Zijpe
Titel     : Afbeeldingh van de Zype : haar Dykagie, Wegen, Wateringhen, Molens, Hofsteden en Wooningen : 
        mitsgaders de scheydinge haarder groote en kleyne letteren / op nieuws gemeeten en gekaarteert
        door Jan Dircksz. Zoutman, geadmitteert Landtmeter tot Alckmaar, 1665, 

Landmeter   : Jan Dircksz. Zoutman
Graveur    : Reinier Persijn
Drukker    : 
Tekenaar   :
Uitgever   : rachtkaart van "De Heren Dykgraef ende Hooft Ingelanden" 
Atlas     : Atlas van der Hem (1e staat)
Staat     : 2 staten: Atlas van der Hem (1663) en beschreven kaart (1665)
 
Afmeting   : 66 x 44,5 cm 
Schaal    : ca. 1:24.000
Schaalstok  : linksonder (1e staat) of rechtsonder (2e staat); Hontsbosschen roeden
Orientatie  : noorden rechts : rechtsrechtsboven
Datering   : 1665
Druktechniek : kopergravure (1 kaart)
Kleur     : zowel gekleurd als ongekleurd voorkomend
Decoratie   : - Titelcartouche : rechtsboven
        - Wapen met zwaan (zonder leeuw) : midden boven
        - Kompasroos : midden boven 
        - Schaalstok: links- of rechtsonder 
        - Veel volk op Het Strand
        - Onder eenvoudige (1e staat) of uitvoerige (2e staat) cartouche met tekst:
         Verklaringh over de grootheit der kleine Letteren | onder elcken Groote letter der Contribuerende Landen
         en
         Verklaringh over de grootheit der kleine Letteren | onder elcken groote Letter in de Egalementen.
        
Vindplaats  : - Amsterdam, Universiteitsbibliotheek, kaartenzaal Universiteit van Amsterdam (O.K. 70a)
        - Haarlem, RANH (inv. nr. 1447; gekleurd)
        - Alkmaar, Regionaal Archief (2 exemplaren ongekleurd: inv. nr. PR1005097 (op linnen geplakt) en PR005120)
         Beide kaarten bij RAA hebben een verticale plakrand op ca. 9.0 cm van de rechterkant
        - Schagerbrug, Zijper Museum (facsimile uitgave)

Literatuur  : - 1999: Peter van der Krogt en Erlend de Groot, The Atlas Blaeu - van der Hem, p. 40
        - 1990: Truusje Goedings, De gekleurde manuscriptkaarten van Jan Dirksz. Zoutman voor de
            Atlas Blaeu-van der Hem, in: Caert Theasoor, 9e jrg. nr. 1 (1990). 
        - 1986: J. Belonje, Cartografie van de Zijpe, extra uitgave Zijper Historie Bladen 1986,
            p. 13

Opmerkingen  : - Koperplaat van deze kaart bevindt zich bij het Regionaal Archief Alkmaar (geen inv. nr.).
         Afmetingen plaat: 68.7/68.6 x 46.2/46.1 ; kader: 67.1/67.0 x 44.8/44.7

Koperplaat van de middelgrote Zoutman'
click op de afbeelding om in te zoomen

Beschrijvingen: 
===============
1999: Peter van der Krogt en Erlend de Groot, p. 460:
-----------------------------------------------------
15:54 Map of the Zijpe Polder
f. 120-121 [55]
Main Texts: [top right, cartouchel Afbeeldingh van de | ZYPE. | Haar Dykagie, Wegen. Wateringhen, | Molens. Hofsteden
       en Wooningen mits: | gaders de scheydinge haarder groote | en kleyne Letteren, | Opnieuws gemeeten ende
       gekaarteen | door Jan Dirksz. Zoutman | geadmitteert Landmeter tot | Alkmaar 1663. - 
       [bottom right] Regn[er] A Persyn sculpsit.
Other Texts: At the bottom cartouche with a table showing the surface of the different lots.
Author:   Jan Dircksz. Zoutman; Engraver. Reinier van Persijn.
Date:    1663.
Technique:  Engraving: coloured, heightened with gold. Sheet bound in the atlas. 46 x 67.5 cm.
Scalebar:  300 Hondsbosch rods = 4.2 cm.
Notes:    The map is orientated to the NW.
       At the top the coat of arms of the Zijpe.
       Printed from a considerably revised copperplate engraved by Pieter van den Keere, 1617.
Moetjens:  (55) De Zype, par Zoutman.

(zie afbeelding onder aan deze pagina)


1986: J. Belonje, p. 13:
------------------------
Vier kleinere kaarten van de Zijpe en n ten laatste van de gehele Zijpe met naaste omgeving
zijn tenslotte, nadat men het uiteindelijk eens was geworden met de landmeter Zoutman, tot stand
gekomen. Men mag zonder overdrijving zeggen, dat daarmee de kroon is gezet op het cartografische
werk dat bij verloop van tijd ten verzoeke van de Zijpe is gemaakt. Van dit eerste viertal
kleinere kaarten en van de grote in 6 bladen, die Zoutman's signatuur hebben, zijn exemplaren
op papier afgedrukt, die ook nu nog van geen zeldzaamheid zijn.
De maten van Zoutman's kleinere kaarten, n blad groot, bedragen 24 bij 40, 31 bij 84,
40 bij 25 en 44 bij 67 cm.
De vraag naar deze nieuw ontstane nummers moet z groot zijn geweest dat het bestuur nog geen
jaar later alweer tot drukken overging.

Zie ook de Zoutmanbeschrijving van de grote kaartuitvoering elders op deze website.


Bron getoonde kaart:
====================
Haarlem, RA-NH

 

Andere uitgaven

Kaart 15:54 (55) uit Atlas Blaeu-van der Hem'
Kaart 15:54 (55) uit Atlas Blaeu-van der Hem
Let op de minimale verschillen met de hierboven besproken kaart (vereenvoudigd cartouche onderaan)

 

Zijper Museum, Schagerweg 97D, 1751 CB Schagerbrug
WWW: http://www.zijpermuseum.nl/
Laatste wijziging: 19 juni 2008
Informatie: vannes@zijpermuseum.nl