[logo Zijper Museum]

Militaire manuscriptkaart van de Zijpe van 1800

Militaire manuscriptkaart van de Zijpe van 1800
click op de afbeelding om in te zoomen

Omschrijving : Militaire manuscriptkaart van de Zijpe van 1800
Titel     : Kaart van de Zyp

Landmeter   : 
Tekenaar   : 
Graveur    : 
Drukker    : 
Uitgever   : 
Atlas     : 
Staat     : 

Afmeting   : 47.6 x 83.8 cm
Schaal    : 
Schaalstok  : Rechtsonder in titelcartouche: Schaal van 600 Roeden rhijnlandsch
Orientatie  : Westen boven
Datering   : 1800
Druktechniek : Manuscriptkaart
Kleur     : Unundatie lichtblauw gekleurd
Achterkant  : 
Decoratie   : - Rechtsonder cartouche met tekst:
         KAART VAN DE ZIJP met de daar opgebragte Defensie werken door de engelsche Armee aangelegd,
         zoo op en in de Zijper Dijk, als om de daar voor liggende geretrancheerde Dorpen, bij gelegenheid der 
         gedenkwaardige Campagne in Noordholland. Alsmede de Defensie werken, op last van het Bataafsch Gouvernement 
         aangelegd Anno 1800. Benevens de Inundatie zoo als dezelve bij eene te doene Landing zoude kunnen worden 
         geformeert. 
         De Engelsche Batterijen betreffend opgemeeten op ordre van den Lieutenant Colonel Directeur Kraijenhoff,
         door den Lieut. Ingenieur van Oudheusden, en wat de verdere militaire Positien betreft opgemeeten 
         zaamgesteld en gecarteert door den Lieutenant Colonel Ingenieur G.L. le Fevre de Montigny 
        
Vindplaats  : - Leiden, Universiteitsbibliotheek (Bodel Nijenhuis, port 31, nr. 87)

Literatuur  : - 1986: J. Belonje, Cartografie van de Zijpe, in: Zijper Historie Bladen, p. 1-17.

Opmerkingen  : 


Beschrijvingen:
===============
1986: J. Belonje, p. 14:
-----------------------
De invasie van 1799 in het noorden van Holland door de Engelsen en Russen had ten gevolge dat in en om de Zijpe 
verscheidene militaire aardwerken door de Britse Genie werden opgeworpen. Nadat eenmaal de vrede hersteld was 
werd het aanstonds door de Franse en Bataafse autoriteiten noodzakelijk geacht om deze veldversterkingen in kaart
te laten brengen. Dat geschiedde en zo ontstond een algemene overzichtskaart in HS. met afmetingen 40 bij 68 cm. 
Zij voerde tot titel "KAART VAN DE ZIJP met de daar opgebragte Defensie werken door de Engelsche Armee aangelegd
zoo op en in de Zijper dijk als op de naar voor liggende 'geretrancheerde Dorpen, bij gelegenheid der gedenkwaardige
Campagne in Noordholland. Alsmede de Defensie werken, op last van het Bataafsch Gouvernement aangelegd Anno 1800.
Benevens de Inundatie zoo als dezelve bij eene te doene Landing zoude kunnen worden geformeert. De Engelsche
Batterijen betreffend opgemeeten op ordre van den Lieutenant Colonel Directeur Kraijenhoff door den Lieut. 
Ingenieur van Oudheusden, en wat de verdere militaire Positien betreft opgemeeten zaamgesteld en gecarteert door
den Lieutenant Colonel Ingenieur G.L. le Fèvre de Montigny schaal van 600 roeden rijnlansch" [19].

Voetnoot [19]:
Gillis Johannes le Fèvre de Montigny, geboren Gemonde 10 september 1765, zoon van Johannes Nicolaas, 
kapiteiningenieur, en Maria de Bruijn, zie "Nederland's Patriciaat" VII, 1916 blz. 172.
Hij werd cadet bij het Regiment Oranje-Gelderland 18 september 1776 en extraordinair-ingenleur 11 augustus 1792. 
Van 1795-1800 was hij adjudant van de Directeur-Generaal der Genie Van Hooff en als luit.­kolonel sedert 
31 maart 1800 adjudant van de Raadspenslonaris Schimmelpenninck. In Franse dienst werd hij "chef-de-bataillon" 
1e klasse 7 december 1810 om in 1811 aangewezen te worden tot Ie administrateur voor het Cadaster; 
18 oktober 1817 kolonel-titulair. 
Zijn "Kaart van de Zijp" wordt bewaard in de collectie Bodel Nijenhuis der Universiteitsbibliotheek te Leiden 
(31-87); de Zijpse Engelse en Nederlandse militaire werken zijn individueel ook nog in kaart gebracht 
(Algemeen Rijksarchief 's Gravenhage, archief van Oorlog, Genie sit. plans van vestingen H. 139, a, b, enz.). 
Het laatste restant van die werken is in 1916 in verband met gebrek aan aardspecie na de grote watersnood 
weggegraven, naar mij de oud-Opzichter van de Zijpe en Hazepolder G. Veuger Gzn. persoonlijk verzekerde. 
In het missiven-boek archief Zijpe zijn brieven aanwezig van 16 augustus en 12 oktober 1800 namens de 
Agent van Oorlog, houdende mededeling, dat de batterijen konden worden geslecht.

Bron getoonde kaart:
====================
Leiden, Universiteitsbibliotheek



 

Enkele details

Uit de atlas 'Titel cartouche'
Titel cartouche

Enkele defensiewerken'
Enkele defensiewerken

Twee meertjes in het Zwanenwater'
Twee meertjes in het Zwanenwater

 

Zijper Museum, Schagerweg 97D, 1751 CB Schagerbrug
WWW: http://www.zijpermuseum.nl/
Laatste wijziging: 4 augustus 2008
Informatie: vannes@zijpermuseum.nl