[logo Zijper Museum]

Engelse militaire kaart van de Zijpe: Plan of the Zype

Engelse militaire kaart van de Zijpe: Plan of the Zype
click op de afbeelding om in te zoomen

Omschrijving : Engelse militaire kaart van de Zijpe: Plan of the Zype
Titel     : Plan of the Zype

Landmeter   : 
Tekenaar   : 
Graveur    : 
Drukker    : 
Uitgever   : London (Samuel John Neele 1758-1824 ?)
Atlas     : History of the Campaign of 1796, 1797 & 1799 in Germany, Italy, Switzerland & Holland (5 Volumes) 1803 2nd,
        met 14 opgevouwen kaarten.
        Volume V - Campaign in Holland:
        1. Map of the United Provinces
        2. General Map of North Holland
        3. Plan of the Penisula of the Helda
        4. Plan of the Zype

Staat     : 1 staat van bekend 

Afmeting   : 65.1 x 48.7/48.9 cm (buitenkader; 25x36 cm (opgevouwen)
Schaal    : ca. 1:32.000
Schaalstok  : 3 Engelse mijlen : 16.9 cm
Orientatie  : Oosten boven
Datering   : ca. 1801
Druktechniek : 
Kleur     : geen
Achterkant  : blanco
Decoratie   : - Rechtsboven: eenvoudige cartouche met tekst: Plan of the Zype
        - Geheel onderaan: Schaalstok 
        
Vindplaats  : - Schagerbrug, Zijper Museum
        - Wageningen Universiteit en Researchcentrum (http://library.wur.nl/WebQuery/speccol/lang/276988)
        - National Library of Australia (http://catalogue.nla.gov.au/Author/Home?author=Neele,%20Samuel%20John,%201758-1824)

Literatuur  : - 2000: Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier; 16e uitgave van de 
            kring van 'Vrienden van de Hondsbossche', Reis door Noord-Holland in 1800; gedaan door de 
            gebroeders H. en J.P. Gildemeester met hunnen vriend F.W. Conrad; Ingeleid en geannoteerd door
            P. van Schaik, A.E.L. van Ilzendoorn, en W.M.Zappey (afbeelding deelkaart op pag. 7 + 14).


Opmerkingen  : - Rechts onder net buiten kaart de tekst: Neele Sculp Strand
        - Watermerk in papier met tekst: 1801
        - Tekst in De Wieringerwaert:
          This Ground was intended to be inundated if the Convention of the 8 of October had not taken place 
        - Tekst onder Barsingerhorn:
          The inundation of this Ground was begun when the Convention of Alkmaer was concluded 

Beschrijvingen:
===============
2000: 16e uitgave van de kring van 'Vrienden van de Hondsbossche', p. 6 :
-------------------------------------------------------------------------
Een interessante bijkomstigheid is nog, dat er in 1801 in een Engelse studie over de invasie een kaart van Noord-Holland
werd opgenomen die wat de schaal betreft (ca. 1:30.000) nauwkeurig overeen komt met die van de bekende i6-blads kaart
van het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland. [14]. Hiermee wordt het vermoeden 
van de secretaris van het Departementaal Bestuur van Texel, L.C.Vonk, dat de Britten beschikten over deze uiterst
gedetailleerde en nauwkeurige kaart bevestigd.'
 Voetnoot [14]: De door S.J. Neele gegraveerde kaart van de Zijpe is afgedrukt in Graham, 1801, t.o. p. 266. Zie ook 
         British Museum Catalogue vol. 15 p. 1025.
Vonk wilde zijn bekende studie uit 1801 over de Engels-Russische inval verluchten met een kaart van Noord-Holland, waarop
ook de diverse verdedigingswerken waren te zien. Hij werd hiervan weerhouden door een lid van de regering in Den Haag,
J.F.R. van Hooff. Vonk drukte uiteindelijk slechts een sterk vereenvoudigde kaart van het oorlogsgebied in zijn boek af.
Dit betekent niet dat hij de zin van het verbod inzag. Vonk betoogde dat de Engelsen zeer waarschijnlijk gebruik hadden
gemaakt van de grote kaart van de Uitwaterende Sluizen en de beste kaarten met zich mee hebben genomen toen zij vertrokken.

Bijschrift bij deelkaart op p.7:
Fragment uit een Engelse kaart van Noord-Holland uit 1801 (noorden links). Let op de batterijen rond Oude Sluis (Old Sluice)
en op de Westfriese Zeedijk bij Kolhorn, die door Conrad c.s. op de vijfde dag van hun reis werden bezocht. De kaart is
duidelijk afgeleid van die van de Uitwaterende Sluizen.

Bijschrift bij deelkaart op p.14:
Nog een fragment uit de Britse kaart uit 1801 besproken in de inleiding (noorden links). Onder de Hondsbossche Zeewering
(Great Sand Dyke). De Britse batterijen aan de kop van de Hondsbossche en de Slaperdijk en bij Jacob Claessluisje 
(Zyper Sluys), Krabbendam en Eenigenburg zijn duidelijk ingetekend.


Bron getoonde kaart:
====================
Schagerbrug, Zijper Museum
 

Details van "Plan of the Zype"

Watermerk in de kaart Plan of the Zype
Watermerk 1801

This Ground was intended to be inundated if the Convention of the 8 of October had not taken place
This Ground was intended to be inundated if the Convention of the 8 of October had not taken place

The inundation of this Ground was begun when the Convention of Alkmaer was concluded
The inundation of this Ground was begun when the Convention of Alkmaer was concluded

Schagen en omgeving rond 1801
Schagen en omgeving rond 1801

Verdedigingswerken rond St. Maarten
Verdedigingswerken rond St. Maarten

Watermerktekens in de kaart Plan of the Zype
Watermerktekens

 

Zijper Museum, Schagerweg 97D, 1751 CB Schagerbrug
WWW: http://www.zijpermuseum.nl/
Laatste wijziging: 5 augustus 2008
Informatie: vannes@zijpermuseum.nl