Mogelijke consequenties fusie voor huisvesting museum

Op 14 september 2011 vond een gesprek plaats tussen een kleine delegatie van het bestuur en burgemeester Dekker van de gemeente Zijpe. Zij werd bijgestaan door Ton Koks die al jarenlang de contactpersoon is tussen museum en gemeente. Het gesprek kan gezien worden  als het eerste overleg tussen beide partijen over de situatie die zal ontstaan als gevolg van de naderende gemeentelijke fusie. Van de zijde van de gemeente worden verschillende mogelijkheden geschetst over het toekomstig gebruik van het gemeentehuis en de consequenties daarvan voor het Zijper Museum. Het belang van het Zijper Museum behoeft door het bestuur niet onderstreept te worden; de burgemeester zegt veel positieve verhalen over het museum gehoord te hebben en is overtuigd van het belang.

Het bestuur brengt het legaat van Melchior onder de aandacht en noemt de juridische en morele zorgplicht die de gemeente Zijpe heeft voor het museum.

Op verzoek van burgemeester Dekker zal het bestuur een Programma van Eisen opstellen waarin de eisen voor de toekomstige huisvesting van het Zijper Museum worden vastgelegd. Op termijn zal een vervolgafspraak worden gemaakt.

 

Dit bericht is geplaatst in Huisvesting. Bookmark de permalink.