Museum krijgt meesterlijke Bok

       

Op 23 juli 2022 overhandigde Peter Hoogerdijk als voorzitter van de Stichting Meesterlijk Schagen het schilderij “De Menisweg” aan het Zijper Museum. “De Menisweg” is een prachtige topografisch schilderij van de hand van Cornelis Bok dat in 2005 in  bezit kwam van Meesterlijk Schagen en in bruikleen aan het museum was gegeven.
Omdat het werkgebied van Meesterlijk Schagen enigszins wordt gewijzigd en het bestuur in lijn daarmee van samenstelling verandert vond het huidige bestuur het niet langer gepast om het schilderij van Bok in eigendom te houden. Het Zijper Museum was blij verrast dat het nu eigenaar wordt van dit werk van Bok, de tweede echte Bok van het museum.

In de aan de overdracht gewijde bijeenkomst vertegenwoordigden Peter Hoogerdijk, Henk Kliphuis en Peter van der Kruit  het Meesterlijk Schagen bestuur en waren Gonno Leendertse, Anke van Loo-Mulder en Marjan Marees van het museumbestuur aanwezig. Vrijwilliger Henk Katuin was van de partij om (de hier gebruikte) foto’s te maken.

Gonno opende de bijeenkomst met een Powerpoint-presentatie waarin de band die zowel Meesterlijk Schagen als het Zijper Museum al jaren hebben met Cornelis Bok werd geïllustreerd aan de hand van diverse Bok-plaatjes. Zo waren er de eerste Bok bij het museum (verkregen in 1973, object 0593) en de eerste Bok die Meesterlijk Schagen toonde in de expositie “Meesterlijk Schagen” in 2004.

De jaren daarna kreeg het museum vele reproducties van Bokken en daarnaast – in 1983 –  een echte Bok, het schilderij van “Brugwijk” (object 0045) en het bijzondere  Vereerend Bewijs met daarop een prent van Cornelis Bok (object 4729).  In 2012 organiseerde het museum de expositie “Cornelis Bok en zijn tijd”, waarop veel werken van Bok te zien waren.  In de afgelopen jaren was Meesterlijk Schagen  betrokken bij de uitgave van het boek “Cornelis Bok – een opmerkelijke West-Friese kunstschilder en romanschrijver” en realiseerde het de Cornelis Bok wandel- en fietsroute.

De activiteiten van Meesterlijk Schagen en Zijper Museum kwamen bij elkaar bij het onderbrengen van “De Menisweg” – als bruikleen – in het museum. 

Na de presentatie overhandigde Peter Hoogerdijk de schenking aan Anke, in haar hoedanigheid van hoofd Collectiebeheer. In zijn toespraak stond Peter stil bij de door Bok meermalen geschilderde Menisweg met de molen daar.

Hij maakte eveneens melding van de band die Meesterlijk Schagen en het Zijper Museum hadden met Cornelis Bok en opperde het idee om gezamenlijk een project te starten om de digitale afbeeldingen van de werken van Bok te restaureren. Het resultaat zou in een expositie getoond moeten worden. Hij nodigde het museum uit om in dit plan te participeren. In haar dankwoord bekende Anke dat ze vond dat “De Menisweg” nu thuis was. Daarbij doelde ze op de vele spullen die het museum had ontvangen van de familie Klant en dat “De Menisweg”, jarenlang in bezit van mevrouw Klant-Beers, daar prachtig bij aansluit. 

Met de ondertekening van de schenkingsovereenkomst door beide partijen, een gezellige nabespreking en het ophangen van de Menis-Bok in de gang vanaf de entree werd de bijeenkomst afgesloten.

Scroll naar boven
"Zuiderzon - toen en nu" op zondag 8 oktober

Deze bijeenkomst is tot nader order uitgesteld