Gemeentewapen: de Zijpe [logo Zijper Museum] [logo Geregistreerd Museum]

navigatiebalk
[Homepage] --> [Niestadt] --> [Artikeltje ontstaan Niestadt beeldbank]

 

Het ontstaan van de Niestadt Beeldbank

De Niestadt Beeldbank

Auteur: Gerard van Nes
Gepubliceerd in: De Kakelepost, Tijdschrift van de Historische Vereniging Schagen e.o.

Een begrip in Schagen en wijde omgeving: de fotografenfamilie Niestadt. De voorouders van de gebroeders Lubert en Willem Niestadt vertrokken rond 1862 uit Duitsland naar de St. Maartensbrug, om te eindigen begin jaren 1980 met een plotselinge brand op de Gedempte Gracht te Schagen.

 

Brand op de Gedempte Gracht
Beide Niestadt-fotografen waren toen al op leeftijd en gestopt met hun werkzaamheden. Gelukkig hadden ze een grote verzamelwoede en bewaarde ze al hun fotografische werk. En toen brak in oktober 1983 brand uit bij buurman Mantel. Gelukkig bleef hun winkel gespaard maar had wel ernstige waterschade. Dozen vol met ongeordende negatieven en ontwikkelde fotorolletjes in filmkokertjes waren doorweekt. De maanden erop werd door de beide dochters van Willem Niestadt samen met een goede kennis van Lubert, Corry Cramer-Keijzer en enkele gemeentewerkers, de winkel leeggehaald. Het in vuilniszakken meegenomen materiaal werd opgeslagen in het gemeentehuis van Schagen. Gelukkig maar. In maart 1984 brak er wederom brand uit, nu in het fotoatelier zelf. De fotowinkel brandde tot de grond toe af. Gelukkig was veel fotomateriaal gered. Alhoewel... Het vocht begon zijn werk te doen..

Vuilniszakken naar het Zijper Museum
Jaren later moest het fotomateriaal het gemeentehuis uit. Het werd opgeslagen bij een van de dochters, verhuisde vervolgens naar de caravan van Corry Cramer-Keijzer, daarna naar een zolder op de Laan, en uiteindelijk weer terug naar het gemeentehuis in Schagen. En steeds met het gevoel van "dit mag nooit weggegooid worden". De zakken met negatieven kwamen vervolgens in de vergetelheid en de verblijfplaats ervan was slechts bekend bij een enkele persoon bekend...
Begin 1998 werd op de hoek Sint Maartensweg en Grote Sloot in St. Maartensbrug een monument onthult ter nagedachtenis van het fotografengeslacht Niestadt. Tijdens de receptie, na afloop in het plaatselijke dorpshuis de Uitkijk, kwam de toenmalige voorzitter van het Zijper Museum, Annemies Schenk, in gesprek met Corrie Cramer-Keijzer. Op de vraag of er misschien nog foto's waren van de gebroeders Niestadt vernam zij van Corrie Cramer-Keijzer dat er een tiental vuilniszakken met fotografisch materiaal nog in een kast op de zolder van het gemeentehuis te Schagen stonden. Toen kwam alles snel aan het rollen...
Door de enthousiasme van Annemies Schenk, het sterke verlangen van zowel Corrie Cramer-Keijzer als van de erven Niestadt om de negatieven een goed toekomst te geven en de mogelijkheden bij het Zijper Museum (toen nog Oudheidskamer geheette), kwam spoedig de overdracht van het de 'bijzondere' vuilniszakken tot stand. Niet wetend wat voor gigantisch werk er te wachten zou staan...

Even 80.000 negatieven scannen
Al spoedig bleek dat het schoonmaken van de negatieven (het vocht had duidelijk de nodige sporen achtergelaten) en het vervolgens het scannen ervan, niet door eigen medewerkers uitgevoerd kon worden. Na het vinden van de nodige subsidiebronnen werd het werk uitbesteed bij het bedrijf Pictura Imaginis te Heiloo. Het terugontvangen resultaat waren enkele dozen met CD's met negatiefbeelden. Tevens werd een FileMakerPro database geleverd om de beelden verder te ontsluiten. Alle CD's moesten vervolgens grondig gecontroleerd worden op volledigheid en op consistentie met de database. Nodige aanpassingen en verbeteringen werden vervolgens uitgevoerd door het externe bureau en uiteindelijk kon in 2003 begonnen worden met het verzamelen van gegevens over de foto's. Een werk wat eigenlijk nooit zal eindigen...

De Niestadt Beeldbank in 2002-2012
Bij het bekijken van al die (digitale) beelden bleek al snel dat de inbreng van publiek wel eens heel belangrijk kon worden. Beeldbanken begonnen in die tijd net op te komen en dankzij museummedewerker en automatiseringsdeskundige Gerard van Nes was in de loop van 2002 de Niestadt Beeldbank een feit. Het aantal op internet gepubliceerde foto's steeg snel. In juli 2008 werd de 10.000 grens gepasseerd. In augustus 2010 werd uiteindelijk de beeldbank ondergebracht in het Zijper Collectie Beheer Systeem (ZCBS) waarmee onder meer de zoekmogelijkheden aanzienlijk werden uitgebreid.

De Niestadt Beeldbank is volop in de belangstelling, niet alleen bij de inwoners uit de regio Schagen. Op de internet kan men inmiddels ruim 20.000 foto's bekijken. Binnen het Zijper Museum zelfs alle 80.000! Jaarlijks surfen er ruim 10.000 verschillende bezoekers op de beeldbank. Gemiddeld worden daarbij ruim 40 foto's per bezoeker bekeken.Bijna dagelijks wordt via een speciaal formulier op de beeldbank, informatie over de foto's aangeleverd welke vervolgens verwerkt wordt met de bestaande gegevens van de beeldbank.
De tienduizenden foto's geven een bijzonder beeld van het leven in Zijpe, Schagen, Niedorp, Harenkarspel, Anna Paulowna, Wieringen en Wieringermeer (het verspreidingsgebied van de Schager Courant) in de jaren 1930 tot 1980. Deze waardevolle schat van tijdbeelden wordt wereldwijd bekeken. Herinneringen komen daarbij naar boven. Verhalen komen los...

 
Nadere informatie

Fotoverantwoording
Alle foto's: copyright Niestadt-fotocollectie Zijper Museum Schagerbrug (NH)

Schagerbrug, 13 november 2011


Zijper Museum, Schagerweg 97b, 1751 CB Schagerbrug
WWW: http://www.zijpermuseum.nl/
Laatste wijziging: 23 april 2011
Informatie: info@zijpermuseum.nl