Gemeentewapen: de Zijpe [logo Zijper Museum] [logo Geregistreerd Museum]

navigatiebalk
[Homepage ZM] --> [Niestadt foto-collectie] --> [Copyright/Gebruiksvergoeding]

Copyright Niestadt-collectie Zijper Museum

 

Gebruiksvergoeding Niestadt beeldmateriaal

Onderstaande vergoedingen gelden voor éénmalig commercieel gebruik van beeldmateriaal uit de Niestadt foto-collectie.
Genoemde vergoedingen zijn afhankelijk van de grootte van de te publiceren Niestadt-foto en van de oplage van de uitgave waarin het Niestadt-beeldmateriaal wordt gebruikt.

Voor bepaalde toepassingen kan van onderstaande gebruiksvergoeding worden afgeweken.
Speciale regelingen gelden onder meer voor:

Bij aanvraag (via e-mail aan info@zijpermuseum.nl) dient minimaal vermeld te worden:

 1. Aantal, en de nummers van de te publiceren Niestadt-foto's
 2. Soort gebruik (type uitgave/publicatie)
 3. Oplage van de uitgave en het totaal aantal pagina's
 4. Het verspreidingsgebied van de uitgave
 5. De verkoopsprijs van de uitgave

Bij verschijning dient daarnaast een bewijs/present-exemplaar gestuurd te worden aan:

Zijper Museum
Afd. Niestadt-collectie
Schagerweg 97b
1751 CB Schagerbrug

------------------------------------------------------------------------------
Vergoedingen (éénmalig gebruik; afh. type en oplage uitgave, en grootte foto)
------------------------------------------------------------------------------
Dagbladen, nieuwsbladen  Op aanvraag 
 en huis-aan-huisbladen

Periodieken        E. 25,00 - E. 250.00  
Boeken          E. 25,00 - E. 250.00
Brochures         E. 50,00 - E. 500.00
Advertenties       E. 50,00 - E. 500,00 

Website (per jaar)    E. 50,00 - E. 500,00 (homepage)
             E. 25,00 - E. 150,00 (geen homepage)
-----------------------------------------------------------------------------
Vergoedingen bij niet vermelde presentatievormen zijn op aanvraag beschikbaar
-----------------------------------------------------------------------------
Het Zijper Museum vraagt onder meer deze vergoedingen i.v.m. zowel de zeer hoge kosten die zij heeft moeten maken voor het schoonmaken en laten digitaliseren van de ruim 80.000 negatieven als de realisatie en instandhouding van de Niestadt Beeldbank.

In alle gevallen geldt dat bij publicatie, het copyright bij de foto vermeld dient te worden:
Niestadt-fotocollectie Zijper Museum Schagerbrug (NH)


Zijper Museum, Schagerweg 97b, 1751 CB Schagerbrug
WWW: http://www.zijpermuseum.nl/
Laatste wijziging: 16 november 2012
Informatie: info@zijpermuseum.nl