Niestadt (in museum!)

De Niestadt-Beeldbank bevat de meer dan 80.000 gedigitaliseerde foto’s uit de Niestadt-Collectie. Van elke foto zijn versies opgenomen in verschillende resoluties. De foto’s, gemaakt door de pers- en portretfotografen Niestadt, bestrijken de periode 1940-1980. Op de pc’s in het Zijper Museum is de gehele beeldbank beschikbaar; op internet is een selectie van ca. 20.000 foto’s toegankelijk. © Copyright Niestadt-foto’s Op zowel de foto’s als de gehele Niestadt-Beeldbank berusten auteursrechten. Het zonder toestemming van het Zijper Museum publiceren en verspreiden van Niestadt-foto’s op internet (bijv. via Facebook en andere sociale media) is uitdrukkelijk verboden.

De Niestadt-Beeldbank kan worden doorzocht met (een variant van) het Zijper Beeldbank Beheer Systeem ZBBS. De zoekprocedure voor de volledige Niestadt-Beeldbank wordt gestart met het klikken op de link ZBBS in de onderstaande loep.

zoeken_ZBBS_Niestadt_volledig

Bij het zoeken naar foto’s in de beeldbank kijkt het ZBBS of woorden uit het zoekvenster voorkomen in de titel en/of de beschrijving van een foto. Daarnaast kan ook worden gezocht op datum e.d.