Nieuw plan gemeentehuis

Het bestuur van het Zijper Museum is maandag 29 april telefonisch door wethouder Blonk van de gemeente Schagen op de hoogte gesteld van nieuwe ontwikkelingen rond de verkoop van het gemeentehuis in Schagerbrug. Een voorstel waarin deze ontwikkelingen aan de orde komen was door het College van B&W van de gemeente Schagen – onder embargo – aan de gemeenteraad en de pers verstuurd.
Op de genoemde maandag ontving de gemeente signalen dat de pers wel eens met het verhaal naar buiten zou komen, wat aanleiding was voor het telefoontje aan het bestuur.

Dinsdagmorgen 30 april bracht de Schager Courant het nieuws op de voorpagina. Bericht werd dat Jaap van Vuure, eigenaar van onder meer Albert Heijn in Callantsoog, op de plaats van het gemeentehuis een drietal winkels zou willen bouwen. Volgens het krantenbericht zou een van de winkels een XL-supermarkt zijn. Het plan voorziet in een gratis onderkomen voor het Zijper Museum voor een periode van 10 jaar. Plannen om in het gemeentehuis arbeidsmigranten onder te brengen – genoemd in hetzelfde krantenartikel – waren al eerder in de publiciteit gekomen. Onder de titel ‘Polenpaleis Klein Soestdijk’ is dit artikel in deze blog opgenomen.

Op 1 mei heeft een delegatie van het bestuur een (al eerder gepland) gesprek gehad met de wethouder. Dit heeft geen duidelijkheid opgeleverd over de door van Vuure toegezegde huisvestingsmogelijkheden voor het Zijper Museum, evenmin over de rol die het museum speelt in de plannen van de andere gegadigde, van Diepen. Dat beide plannen nog weinig concreets melden over het museum was op zichzelf niet zo verbazingwekkend omdat het College van B&W in eerste instantie alleen de verkoop van het gemeentehuis wilde regelen.
Vandaar ook dat de gemeenteraad – in het (uitgelekte) raadsvoorstel – alleen een zienswijze werd gevraagd op de verkoop van het gemeentehuis, de huisvesting van het museum zou dan later aan de orde komen.
Het voorstel waarin B&W de raad vraagt zijn zienswijze te geven op de voorgenomen verkoop van het gemeentehuis in Schagerbrug is te vinden op: http://www.schagen.nl/document.php?m=15&fileid=34047&f=0f5736d34eec68fccfed657e38321ae8&attachment=0&c=19915

Dit bericht is geplaatst in Huisvesting. Bookmark de permalink.