Nieuwjaars-vrijwilligersbijeenkomst 2017

Op 11 januari 2017 hadden we weer een vrijwilligersavond. Altijd een mooi moment om terug te blikken en vooruit te kijken. Voorzitter Gonno Leendertse greep deze kans dan ook aan en legde de aanwezigen uit wat een werk er het afgelopen jaar uitgevoerd was. Terwijl de aanwezigen zich tegoed deden aan een hapje en een drankje gaf Gonno een overzicht aan de hand van een op het scherm geprojecteerde presentatie met daarin een:

Terugblik op 2017

 • de activiteiten van het Bestuur:
  de jaarrapportage 2015, planning en begroting 2016, maken nieuwsbrieven, contacten met derden, ontwerp nieuwe expositie,inroosteren toezichthouders, onderhoud website en Facebookpagina, coördinatie bouw- en inrichtingscommissie, afhandeling info-mails,subsidie en sponsoring, Schager uitdaging & Beursvloer bezoek, PR
 • de activiteiten van de Bouwcommissie: 
  (Piet Glas, Nico Bouwes, Gert Marees, Meindert Marees, Laus Schilder, Jack Wiersma)
  offertes & opdrachten bouwactiviteiten (Lift, beveiligingsinstallatie, bezoekersingang, afscheidingsmuur), regelen omgevingsvergunning (welstandscommissie), coördinatie en planning verbouwingsactiviteiten, regelen toegankelijkheid (brievenbus, bel, sleutelplan, etc.)
 • de activiteiten van de Inrichtingscommissie: 
  (
Gonno Leendertse, Marjan Marees, Anke van Loo-Mulder, Bert Siezen, Rik Doornberg)
  oriëntatie bij andere musea (Texel, de Rijp), ontwerp inrichting/indeling ruimten/selectie van onderwerpen en thema’s/selectie van objecten voor expositie/aankleding ruimten i.s.m. Buro Tekst en Uitleg, verwerven fondsen (subsidiegevers, sponsoren) i.s.m. Bureau Vindfondsenwerving
 • de activiteiten van de (andere) vrijwilligers:
  deze werden in een reeks van foto’s van de werkzaamheden getoond 
 • jubilea en afscheid van vrijwilligers:
  We hebben afscheid genomen van Ary Kooijman.  Tevens werden de volgende jubilarissen in het zonnetje gezet en verrast met een Oorkonde en een fles wijn: Piet Morsch (10 jaar), Gea Onck (10 jaar), Geert van Dijk (10 jaar), Gonno Leendertse (10 jaar) en Klaas Plakman (12 ½ jaar)

                      V.l.n.r. Geert van Dijk, Gonno Leendertse, Gea Onck, Ary Kooijman en Klaas Plakman

een Vooruitblik op 2017:

 • Buro Tekst & Uitleg bereidt plannen voor m.b.t. de inrichting (thema’s, rol), rekening houdend met de wensen van het bestuur, bijvoorbeeld de gewenste moderne uitstraling van het gehele museum, een educatief programma voor de jeugd en senioren-fotomiddagen
 • Het bestuur zelf maakt  plannen voor financiering, waarbij het o.a. ondersteund wordt door Vindfondsenwerving.
 • Zolang de hoofdexpositie nog niet gereed is zullen er tussen-exposities komen. De openingsdatum van de hoofdexpositie is gepland in januari 2018, dit in verband met het vergaren van de benodigde gelden.

Na dit formele gedeelte was er alle gelegenheid om nog gezellig met elkaar samen te zijn.

 

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll naar top