Zijper Museum ziet Schager Courant ook als steun voor ’supporters’

 

’Heel goed dat burgemeester Marjan van Kampen van Schagen een week geleden een pleidooi hield voor de krant.

Door Gonno Leendertse – 21-1-2017, 9:56 (Update 21-1-2017, 9:56)

De burgemeester pleitte voor het in stand houden van de redactie die verantwoordelijk is voor de Schager Courant, het regionale deel van het NHD. Zij schetste het belang dat deze krant heeft als kritisch volger van de lokale overheid en voor de plaatselijke berichtgeving van lief en leed van mensen uit de naaste omgeving. Namens bestuur en vrijwilligers van het Zijper Museum sluit ik mij aan bij haar adhesiebetuiging.

Verbinding

Voor ons museum – hetzelfde geldt voor vele andere plaatselijke instellingen en verenigingen – vormt de Schager Courant een onmisbare verbinding met onze ‘supporters’. Zij worden via de krant geïnformeerd over onze evenementen en over ontwikkelingen rond onze huisvesting, herinrichting en vrijwilligers.

De aankondiging in deze krant van een nieuwe expositie, filmvoorstellingen en cursussen is voor het Zijper Museum een onmisbare hulp bij het trekken van belangstellenden. De recente tentoonstelling rond de werken van Anton Pieck heeft dit eens te meer bevestigd. Veel bezoekers gaven ’de krant’ aan als bron die hen op deze expositie had geattendeerd.

Keuze

Bij de Schager Courant zijn het vooral de keuze van de artikelen en de kwaliteit ervan die ervoor zorgen dat veel lezers dit regionale katern spellen. Het is niet ondenkbaar dat velen, net als ondergetekende, juist hiervoor een abonnement op het NHD hebben.

Deze krant heeft ook oog voor de regionale geschiedenis en wijdt daar interessante series aan. Bij de artikelen is vaak merkbaar dat de redacteuren vertrouwd en verbonden zijn met deze regio. Bovendien zijn ze (mede daardoor) goed benaderbaar. Dat vergemakkelijkt de mogelijkheid om snel iets geplaatst te krijgen.

Niestadt-Collectie

Voor het Zijper Museum komt daar bij dat er goede onderlinge contacten met de redactie zijn vanwege de Niestadt-Collectie. Ik onderschrijf de boodschap van Van Kampen van harte. De Schager Courant is – dankzij een volwaardige redactie – onmisbaar’.

Gonno Leendertse, voorzitter bestuur Stichting Zijper Museum, Schagerbrug

Het bovenstaande artikel is met toestemming in zijn geheel overgenomen uit de Schager Courant van 21 januari 2017.

 

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Zijper Museum ziet Schager Courant ook als steun voor ’supporters’

Winterexpositie nog een weekje langer te zien

15871851_1352738824797708_1962845475908196450_nDe expositie met winterse taferelen van Anton Pieck die de afgelopen weken te zien was in het Zijper Museum is nog een week langer te bezichtigen.

Voor de expositie, de rondleiding door het nieuwe pand en de film over de verbouwing en herinrichting van het museum was de afgelopen weken veel belangstelling.

Het Zijper Museum zal daarom van woensdag 4 januari t/m zondag 8 januari van 13.00 uur tot 17.00 uur alsnog geopend zijn voor het bekijken van de expositie, het maken van een rondleiding en het zien van de film.

15822958_1352738858131038_1477043884799739024_n

 

De expositie leent zich goed voor groepsbezoeken. In december hebben verschillende groepen van deze mogelijkheid gebruikgemaakt. Ook deze week kan, nog tot vrijdag 6 januari, een afspraak worden gemaakt voor groepsbezoeken.

Neem hiervoor contact op met Marjan Marees op info@zijpermuseum.nl

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Winterexpositie nog een weekje langer te zien

Winterse werken van Anton Pieck

Het volgende artikel van Rosalie Buding is – met toestemming – overgenomen uit het Noordhollands Dagblad van 13 december 2016. Zie voor enkele aanvullingen onderaan dit bericht. Hier worden ook de mogelijkheden vermeld van een rondleiding door het nieuwe pand en voor het bekijken van een film van de werkzaamheden tot nu toe

Kolhorn, Anton Pieck

Kalenders, kaarten en andere verzamelingen: het werk van Anton Pieck staat centraal bij de eerste tussentijdse tentoonstelling in het Zijper Museum. Volgens het museum ’een teken van leven tijdens de verbouwing’.

Zijper Museum opent tijdelijk deur voor
tentoonstelling

Tien medewerkers van het museum hebben bijgedragen aan het opzetten van de expositie, onder wie supervisor Marjan Marees en voorzitter Gonno Leendertse. Marees: ,,Qua werk viel het wel mee. We hebben beperkte ruimte beschikbaar gesteld voor de tentoonstelling. Normaal ben je met exposities langer bezig.’’

v.l.n.r. Marjan Marees, Nettie Wezelman, Marga Mars, Willem Bakker (foto: Marc Moussault)

v.l.n.r. Marjan Marees, Nettie Wezelman, Marga Mars, Willem Bakker (foto: Marc Moussault)

Nalatenschap

De keuze voor het onderwerp viel al snel op Anton Pieck. De tentoongestelde werken zijn een nalatenschap van Greta Delver-Veuger, een vrouw uit Schoorl die gedurende haar leven heel veel van Pieck verzamelde. In oktober 2011 overleed ze . Haar collecties liet ze na aan het Zijper Museum. ,,Dankzij haar hebben we dit mogelijk kunnen maken’’, vertelt Leendertse.

Uit de grote aantallen kaarten, kalenders en tekeningen zijn alleen de objecten tentoongesteld met het onderwerp ’winter’. De expositie is dan ook aangekleed in de sfeer van kerst. Leendertse: ,,In principe loopt deze expositie twee weken. Het ligt eraan hoeveel belangstelling ervoor is. We willen na deze exposities nog meer tijdelijke exposities houden. Het onderwerp daarvan zal elke keer met de Zijpe te maken hebben.’’ Om de exposities compleet te maken, wilt het museumbestuur de filmzaal op de eerste verdieping openstellen. ,,Het lijkt ons een goed idee om bij elke expositie een bijpassende film te draaien.’’ Het doel van de tussentijdse exposities is ’laten zien dat het museum nog leeft’.

Leendertse: ,,Op die manier blijven we interessant voor bezoekers.’’ De Anton Pieck-tentoonstelling is tussen 18 en 30 december op meerdere dagen van een uur ’s middags tot vijf uur ’s avonds te bewonderen.

Rosalie Buding – Noordhollands Dagblad


Aanvulling Zijper Museum

  • De tentoonstelling is te bezichtigen op 18, 21, 22, 23, 26 [Tweede Kerstdag], 28, 29 en 30 december, de openingsuren zijn: van 13.00 uur – 17.00 uur.
    Groepsbezoek is mogelijk op afspraak: neem daarvoor contact op met Marjan Marees, tel. 06-20037530.
  • De tentoonstelling is ingericht door de volgende medewerkers: Willem Bakker, Anita Bobeldijk, Silvy Glas, Anke van Loo-Mulder, Marjan Marees, Marga Mars, Bert Siezen, Agnes Stoop, Ineke van Stuyvenberg en Nettie Wezelman.
  • Om te zien wat er de afgelopen maanden door de vrijwilligers voor werk is verricht in het nieuwe pand en ook wat er nog moet gebeuren worden er tijdens de openingsuren van de expositie rondleidingen gehouden, een om 14.00 uur en een om 16.00 uur.
  • Van de werkzaamheden aan het nieuwe pand zijn de afgelopen maanden regelmatig filmopnamen en foto’s gemaakt. Door Hans Ratelband is een filmmontage van deze beelden gemaakt. De film zal tijdens de openingsuren van de expositie worden vertoond.
Geplaatst in Exposities, Oostpaviljoen, OP-bouw | Één reactie

Zijper Museum komt moderner terug (artikel NHD)

Het volgende artikel is met toestemming overgenomen uit het Noordhollands Dagblad van 14 november 2016.

Gonno Leendertse en Anke van Loo-Mulder aan de wandel met de Jan van Scorelkaart van de Zijpe. 

SCHAGERBRUG – Ruim 250 vierkante meter oppervlakte voor de vaste opstelling, meerdere plekken voor wisseltentoonstellingen. Meer depotruimte en een eigen film- annex vergaderruimte. Het Zijper Museum gaat er flink op vooruit in het nieuwe onderkomen in het voormalige oostpaviljoen van Klein Soestdijk in Schagerbrug.

Door Harry de Jong 

Maar het museum moet wel een jaar lang grotendeels dicht. ,,Er zijn veel aanpassingen nodig. Ook al, omdat we een slag willen maken. Het moet straks een echt museum zijn, met interactieve opstellingen. Ook interessant voor jongere bezoekers’’, aldus voorzitter Gonno Leendertse.

Voor die moderniseringsslag is geld nodig. Een ton. Geld, dat het museum aanvankelijk had, dankzij de steun van de Melchior Stichting, de steunstichting die de donaties voor het museum beheert. In het oorspronkelijke verhuisplan zou het museum de nieuwe ruimte gaan huren. Dat plan haalde het echter op één stem na niet in de gemeenteraad van de oude gemeente Zijpe.

In fusiegemeente Schagen kwam het uiteindelijk zo af, dat het nieuwe gebouw moest worden gekocht. ,,Daar hebben we geld voor moeten aanspreken dat was bedoeld voor de inrichting. Vandaar dat we nu weer druk zijn met fondsenwerving. Het zal uiteindelijk lukken, maar het kost veel tijd en moeite om het benodigde bedrag bijeen te krijgen.’’

Beleven
Het nieuwe museum moet veel meer worden dan de redelijk bescheiden toonzaal die het eerder was. Om zo een breder publiek te trekken. ,,Alleen iets laten zien is tegenwoordig niet genoeg. Er moet wat te doen zijn, iets te beleven.’’

Dus komen er interactieve opstellingen, driedimensionale kaarten waarop met behulp van een beamer de ontwikkeling van De Zijpe door de eeuwen heen is te volgen. Aanraakschermen waarop bezoekers zelf door onderwerpen kunnen navigeren.

Met het hoogheemraadschap wordt overlegd over een opstelling die overstromingsscenario’s laat zien mocht rond de polder een dijk doorbreken.

Of wat er gebeurt in De Zijpe bij een drie uur durende stortbui. ,,We worden voor de nieuwe opstelling begeleid door bureau Tekst en Uitleg, dat ook de ontwerpen heeft gemaakt rond bijvoorbeeld de Museumstoomtram in Medemblik. We zijn straks ook veel interessanter voor bijvoorbeeld scholen uit de regio.’’

Fotoarchieven
Daarbij komen er betere werkplekken voor de (vrijwillig) medewerkers die materiaal archiveren, de fotoarchieven van de gebroeders Niestadt en John Oud beheren en nog veel meer ondersteunende werkzaamheden verrichten. Het museum in wording is momenteel sowieso een vrijwilligersoord.

Elke dinsdag en donderdag wordt er door zo’n 25 vrijwilligers geklust om het oorspronkelijke kantoorgebouw geschikt te maken voor de nieuwe bestemming. Coördinatrice Marjan Marees: ,,De mannen zijn bijna boos als ik eens niet direct een klusje voor ze heb.’’

Geplaatst in Exposities | 2 Reacties

Stem op het Zijper stuk van het jaar

Ook in 2016 vindt weer de landelijke “Stuk van het jaar”-verkiezing plaats. Dat is geen missverkiezing maar een competitie voor het bepalen van het meest bijzondere archiefstuk van het jaar. De competitie is er een tussen de verschillende archieven die hun eigen uitverkoren stuk in de strijd werpen. De winnaar wordt via een stemming op internet bepaald.

Het thema voor de inzendingen dit jaar is Grenzen. Het Regionaal Archief Alkmaar doet mee met een stuk dat ‘ons Zijpenaren’ erg zal aanspreken, namelijk de reisjournaals uit de achttiende eeuw van Aerjen Jansz. Ruijs uit de Zijpe.

stuk_van_het_jaar_raa

Voor meer informatie, zie de webpagina “Naar de grens van de bewoonde wereld” van het Regionaal Archief Alkmaar (RAA).

Het Zijper Museum beveelt een stem op het Zijper stuk van harte aan: maak daarom gebruik van de STEM-knop onderaan op hierboven genoemde pagina. 

Elders op de eigen website biedt het RAA meer achtergrondinformatie over de reisjournaals.

Geplaatst in Relaties | Één reactie

Inrichting Nieuwe Zijper Museum

Op 27 september is in het kerkje van Petten het eerste exemplaar uitgereikt van een speciaal nummer van de Zijper Historie Bladen (ZHB). Het nummer is een kroniek van ‘Slag om het Zand”: auteur Karel Adema kijkt terug op de strijd die de gemeente Zijpe gevoerd heeft om de zeewaartse kustversterking bij Petten geaccepteerd te krijgen. De bijeenkomst was georganiseerd door de Historische Vereniging “De Zijpe”. De auteur stond in een korte presentatie stil bij de belangrijkste bevindingen uit zijn artikel. Het eerste exemplaar van het ZHB-nummer werd door de voorzitter van de historische vereniging Piet Glas uitgereikt aan de Schager burgemeester Marjan van Kampen.

Het Zijper Museum was op deze bijeenkomst aanwezig met twee posters waarin de plannen voor de inrichting van het Nieuwe Zijper Museum worden getoond en de nu al verrichte werkzaamheden in beeld worden gebracht.  Een afbeelding van de posters is hieronder opgenomen. p1_randp2_rand

Geplaatst in Oostpaviljoen, OP-bouw | Reacties uitgeschakeld voor Inrichting Nieuwe Zijper Museum

Geheugen van Nederland vernieuwd

Het Zijper Museum is partner van het Geheugen van Nederland. Al vanaf 2004 maakt een selectie van meer dan 4000 foto’s uit de Niestadt Collectie van ons museum deel uit van het Geheugen van Nederland. Per 27 september is de webstite van het Geheugen vernieuwd, zie het bijgevoegde Persbericht.

Website het Geheugen van Nederland vernieuwd

27 september 2016 – Het Geheugen van Nederland, de grootste beeldbank van Nederlandse musea, bibliotheken en archieven, heeft een fikse opknapbeurt ondergaan.

Bezoek het Geheugen van Nederland.

Wat direct opvalt is de eigentijds vormgegeven homepagina. Maar er is meer. Wij hebben de indeling aangepast en het zoeken verbeterd. U kunt nu gemakkelijker door de verschillende collecties lopen. Niet alleen op uw pc, maar ook op uw tablet en smartphone.

Nederland e.o. in meer dan 800.000 beelden

Het Geheugen van Nederland heeft in een groot landelijk digitaliseringsproject meer dan 800.000 beelden bij elkaar gebracht: schilderijen, tekeningen, foto’s, boeken, beeldhouwwerken, keramiek, postzegels, affiches, krantenknipsels en nog veel meer. Tezamen vertellen ze het boeiende verhaal van Nederland én van de omstreken waarmee wij in de loop der jaren te maken hebben gehad. Van zeventiende-eeuwse kunst tot foto’s van het dagelijks leven anno 1965; van kinderprentenboeken tot landkaarten; van vazen tot de koe die 100.000 kilogram melk gaf (1970).

Juweeltjes uit de databank

Om de vernieuwing te vieren dook KB-collectiespecialist Huibert Crijns in de archieven van het Geheugen van Nederland. In zijn blog (op blog.kb.nl) leest u over de juweeltjes die hij tegenkwam.

Het Geheugen van Nederland is een gezamenlijk project van 92 erfgoedinstellingen en ontwikkeld door de Koninklijke Bibliotheek.

Geplaatst in Niestadt-Collectie | Reacties uitgeschakeld voor Geheugen van Nederland vernieuwd

Verhuizing Kaart van Dou

De bekende kaart van Johannes Dou van Kennemerland en Westfriesland, een van de top(zware)stukken van het Zijper Museum, is 1 september door vrijwilligers van het museum verhuisd. Zie de Facebook-pagina van het museum voor een verslagje met foto’s van de operatie.

Verhuzing Kaart Dou

Verhuizing Kaart van Dou

De topografische kaart “T Hoogh-Heemraetschap vande Uytwaterende Sluysen in Kennemerlandt ende West-Vrieslandt”, in 1680 vervaardigd door Johannes Dou, is een plattegrond van Kennermerland en Westfriesland; aan de bovenzijde staan de 6 wapens van het hoogheemraadschap. De ingelijste kaart is 180,0 cm hoog en 232,0 cm breed.

De verhuisploeg bestaat uit: Jan Kooij (linksboven op de foto), Arnold Romeijnders (linksonder), Henk Katuin (rechtsboven) en Bert Siezen (rechtsonder),

Geplaatst in OP-bouw | Reacties uitgeschakeld voor Verhuizing Kaart van Dou

Toegang tot het Oostpaviljoen

Op het plattegrondje hieronder wordt de toegang tot het Oostpaviljoen vanaf de Schagerweg aangegeven met een dikke rode pijl: aan het eind daarvan bevindt zich de ingang naar het Zijper Museum. De letters P markeren plaatsen waar geparkeerd kan worden. Vooralsnog is er ook nog parkeergelegenheid op de oude locatie van het Zijper Museum.

Geplaatst in OP-bouw | Getagged | Reacties uitgeschakeld voor Toegang tot het Oostpaviljoen

Inhoud fllm Schagen in Oorlogstijd

De enorme schade aan de bebouwing en de ontreddering van de Schager bevolking zijn door de fotografen Willem en Lubert Niestadt uit Schagen gefotografeerd en voor een deel vastgelegd op film. De oorspronkelijke 8mm-film, die deel uitmaakt van de Niestadt-collectie van het Zijper Museum, is enkele jaren geleden opnieuw gedigitaliseerd en gerestaureerd, wat een prachtig resultaat heeft opgeleverd. Hans Ratelband, vrijwilliger bij het Zijper Museum, heeft de film aangevuld met Niestadt-foto´s van Schagen uit de oorlogsperiode en van de bevrijding. Met Hans’ commentaar en de toegevoegde ondertitelingen vormen een prachtige,ruim één uur durende film. In de film komen vele bekende Schagenezen in beeld, onder wie: notaris Piet de Boer, Jan van Ketel, Cornelis Blauboer, Jan van der Made, Gerrit Snip, Jan Peetoom, Toon Prins, Arend Stenvers en Rie Al. In 2016 is opnieuw een aantal beelden aan de film toegevoegd. In 2016 heeft Hans opnieuw een aantal beelden aan de film toegevoegd.

Geplaatst in Film | Reacties uitgeschakeld voor Inhoud fllm Schagen in Oorlogstijd

Film “Schagen in Oorlogstijd” opnieuw in Zijper Museum

Sla onderstaande introductie over en ga direct naar formulier

Niestadt-beschietingMaandag 12 september is het 72 jaar geleden dat de beschieting op de munitietrein in Schagen plaatsvond. Ter herinnering aan deze gebeurtenis vertoont het Zijper Museum die dag de film “Schagen in Oorlogstijd”. Er zijn twee voorstellingen, de aanvangstijden zijn 13.30 u. en 15.00 u. De toegang bedraagt 4 euro.

De voorstellingen worden gehouden in het nieuwe pand van het Zijper Museum, het Oostpaviljoen, de aanbouw aan de oostelijke (Schager) zijde van het  oude gemeentehuis in Schagerbrug. Zie de plattegrond.

Hans Ratelband, die de film gemonteerd heeft, is bij de voorstellingen aanwezig en zal graag vragen beantwoorden en informatie van u ontvangen met betrekking tot de getoonde beelden. Klik hier voor de inhoud van de film.

Bijwonen van de voorstelling is alleen mogelijk als u plaatsen hebt gereserveerd. Reserveren kan door invullen van het formulier op deze pagina of telefonisch. Het laatste kan uitsluitend op dinsdagmiddag en donderdagmiddag tussen 13.00 uur en 17.00 uur via het nummer 0224-574114.

In het formulier hieronder kunt u aangeven welke voorstelling u kiest en hoeveel plaatsen u voor die voorstelling wilt reserveren. U moet daarbij uw naam, e-mailadres en telefoonnummer in de daarvoor beschikbare tekstvakjes invullen (om antwoord te kunnen krijgen). Na het indrukken van ‘Versturen’ wordt het formulier verzonden naar het Zijper Museum. Het aantal plaatsen dat u kunt reserveren is maximaal 4.

Omdat een aantal geïnteresseerden misschien geen gelegenheid heeft om de film op maandag  bij te wonen overweegt het Zijper Museum de film later nog een keer op een zondag te vertonen. Bij de keuze voor het aantal kaarten kunt u ook voor zondag kiezen. Welke zondag dat wordt zal zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt, onder andere  op deze webpagina.


Film "Schagen in Oorlogstijd" op 7 mei in het Zijper Museum (Schagerbrug)

De velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.Geplaatst in Film | Reacties uitgeschakeld voor Film “Schagen in Oorlogstijd” opnieuw in Zijper Museum

Schenking foto’s Oudesluis

Zo’n driehonderd historische foto’s en ansichtkaarten van Oudesluis uit de colllectie van Wies Roels zijn in het kader van de viering van Oudesluis 400 door Ide Wolzak gescand. Het resultaat daarvan is te zien in Beeldbank De Zijpe op de website van het Zijper Museum.

Op 26 juli vond de officiële schenking van deze collectie plaats met de ondertekening  van de schenkingsakte door Wies Roels en – namens het Zijper Museum – Gonno Leendertse. Bij die gelegenheid waren ook mevrouw Roels, Ide Wolzak en Ineke van Stuyvenberg aanwezig. Het idee voor de schenking aan het museum was ontstaan binnen de werkgroep Historisch Onderzoek van de Historische Vereniging “De Zijpe”, waarvan Ide en Ineke allebei lid zijn. Bij de bijeenkomt waren verder Marjan Marees van het museumbestuur en Richard Zut en Peter van Aalst, resp. journalist en fotograaf van het Noord-Hollands Dagblad (NHD) aanwezig.

Het in de krant van 27 juli gepubliceerde verhaal is – met toestemming van het NHD – hieronder overgenomen.

Schenking_Collectie_WiesRoels

Klik hierboven vboor grotere weergave tekst

Van de 300 geschonken foto’s is momenteel nog maar een deel voorzien van titel, beschrijving en andere meta-gegevens. Medewerkers van het Zijper Museum zullen samen met Wies Roels deze gegevens de komende periode toevoegen, zodat het aantal in de beeldbank getoonde foto’s geleidelijk zal groeien tot 300. Op  Beeldbank De Zijpe zijn de foto’s te vinden onder Collectienaam: Wies Roels (onderaan de webpagina).

Geplaatst in Oostpaviljoen, OP-bouw | Reacties uitgeschakeld voor Schenking foto’s Oudesluis

OP-Bouw 3

nieuwe_gang

De vrijwilligers zetten de gang er goed in!

Geplaatst in OP-bouw | Reacties uitgeschakeld voor OP-Bouw 3

OP-Bouw 2

Bericht OP-Bouw 2

Geplaatst in OP-bouw | Reacties uitgeschakeld voor OP-Bouw 2

OP-Bouw 1

Op berichten in de categorie OP-bouw wordt door middel van foto’s verslag gedaan van de werkzaamheden rond de overgang van het Zijper Museum naar de nieuwe locatie, het Oostpaviljoen (OP).

Bericht OP-Bouw 1

Geplaatst in OP-bouw | Reacties uitgeschakeld voor OP-Bouw 1

Zijper Museum rijdt Rabofietssponsortocht

Het Zijper Museum heeft dit jaar voor het eerste meegedaan aan de Rabofietssponsortocht, waarbij vier vrijwilligers gezamenlijk een bedrag van € 200,= bij elkaar kunnen fietsen. De deelnemers waren Marjan Marees, Marga Mars, Theo Appel en Geert van Dijk. Het start- en eindpunt van de tocht lag in Schagen bij Magnushof. De route voerde langs Barsingerhorn, Moerbeek, ‘t Veld, Kolhorn en over de Westfriesedijk weer terug naar Schagen.

 

Geplaatst in Fietstocht | Reacties uitgeschakeld voor Zijper Museum rijdt Rabofietssponsortocht

Oostpaviljoen ‘binnen’: het werk kan beginnen

img_3173_cropEindelijk was het dan zover: op donderdag 25 februari vond de overdracht plaats van het Oostpaviljoen, de aanbouw van het voormalig gemeentehuis in Schagerbrug, aan de Melchior  Stichting. Op korte termijn zal het Zijper Museum een overeenkomst met de nieuwe eigenaar tekenen voor de huur van dit pand.

Notaris Meegdes van het Zijper Notariskantoor was donderdagmiddag zelf naar het gebouw gekomen waar het museum sinds 1984 gevestigd is om daar de akte van levering te  passeren. Jan Rampen, Tineke Schilder en Henny Kooij (het bestuur van de Melchior Stichting) ondertekenden de akte als koper. De notaris tekende bij volmacht voor de verkopende partij, de gemeente Schagen. Van het Zijper Museum waren Gonno Leendertse, Piet Glas, Geert van Dijk en Marjan Marees aanwezig om de formele bekroning van een jarenlange strijd voor een passend onderkomen mee te maken. Over deze strijd valt in de categorie Huisvesting van de Nieuwsberichten het nodige te lezen: met het huidige bericht zijn dat er liefst 42, het eerste bericht dateert van september 2011.

Al meteen vanaf  morgen, 26 februari, gaan vrijwilligers van het museum aan de slag. De ruimten voor de toekomstige depots worden schoongemaakt, de in de depots te gebruiken stellingkasten worden geplaatst en de bestaande vloerbedekking wordt waar nodig hersteld of vervangen. Snel daarna zal kantoorruimte worden schoongemaakt en zal de kantoorinventaris worden verhuisd. Kortom: de komende weken zal er hard gewerkt gaan worden.

Voor de vele werkzaamheden kunnen nog wel wat extra handen worden gebruikt, met name voor de verhuizing en voor onze ‘tuin’. Ook gastvrouwen en -heren zijn van harte welkom.
Interesse: bel Marjan Marees op 06-20037530. 

De afgelopen dagen heeft beveiligingsbureau Chubb Varel het alarmsysteem geïnstalleerd. Onze eigen bouwcommissie is druk in de weer geweest met de voorbereidingen voor het plaatsen van een lift. Daarnaast heeft de inrichtingscommissie zich de afgelopen maanden beziggehouden met de opzet van de vaste opstelling in de expositieruimte.

Foto’s van de notariële overdracht (door te klikken op een foto start de diashow)

Bovenstaande afbeeldingen zijn uitsneden, in de diashow zijn meerdere personen zichtbaar.
De gegeven afkortingen horen bij de weergave in de diashow!
NM: Notaris Meegdes MM: Marjan Marees TS: Tineke Schilder JR: Jan Rampen  HK: Henny Kooij
GD: Geert van Dijk PG: Piet Glas ; andere kant tafel

Foto’s Gonno Leendertse

 

 

 

 

Geplaatst in Huisvesting, Oostpaviljoen | Reacties uitgeschakeld voor Oostpaviljoen ‘binnen’: het werk kan beginnen

Vrijwilligersbijeenkomst in het Oostpaviljoen

Na de afsluiting van de Oostvleugel voor het publiek (zie eerder bericht), op 29 november, vond een vrijwilligersbijeenkomst plaats in het Oostpaviljoen, dat met toestemming van de gemeente Schagen al vast, voor een keer, gebruikt kon worden. De ruimte waar volgend jaar de expoositie te zien is was nu ingericht met tafels en stoelen voor een gezamenlijk drankje een winterse maaltijd.

Na het welkomstdrankje blikte voorzitter Gonno Leendertse terug op de besprekingen over de koop van het Oostpaviljoen en de vele voorbereidingen t.b.v. de verhuizing. In samenhang met de door hem geschetste planning voor de verhuizing en verbouwing konden de vrijwilligers zich voor de komende werkzaamheden inschrijven, wat door velen gedaan werd.

Waarna het tijd was om van de inmiddels binnengebracht stamppot en hutspot te gaan genieten.

Foto’s beschikbaar gesteld door Henk Katuin en Arnold Romeijnders.
Klikken op een foto geeft diashow!

Al met al werd het een zeer gezellige en nuttige bijeenkomst. Met zoveel handen was de ontruiming van het Oostpaviljoen in een mum van tijd voor elkaar. Nu nog met zijn allen de verhuizingen en de inrichting verzorgen…

 

 

 

 

Geplaatst in Vrijwilligers | Reacties uitgeschakeld voor Vrijwilligersbijeenkomst in het Oostpaviljoen

De Oostvleugel gaat dicht voor publiek

De laatste zondag in november was ook de laatste zondag waarop het Zijper Museum in de Oostvleugel van het gemeentehuis open was voor het publiek. Ben en Liesbeth Sintenie uit Schagerbrug waren de laatste bezoekers.  Als aandenken aan dit feit ontvingen ze – tot hun verrassing – uit handen van Anke van Loo-Mulder, vice-voorzitter van het museumbestuur, het boek “De Canon van de Zijpe”.

20151129_160524

Ben en Liesbeth Sintenie met de it handen van Anke van Loo ontvangen Canon van de Zijpe

Als de laatste bezoekers vertrokken zijn wordt voor de laatste maal in de Oostvleugel de deur voor het publiek gesloten. Veel van de vrijwilligers van het museum en hun partners  hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging om bij deze laatste afsluiting aanwezig te zijn.

SONY DSC

Voorzitter Gonno Leendertse gaat de deur voor het publiek sluiten

Voor en na de afsluiting werd, ook dat voor het laatst, nog even bijgekletst in het pand waar velen zoveel jaren voor het museum in de weer zijn geweest.

Foto’s beschikbaar gesteld door Henk Katuin, Marjan Marees en Arnold Romeijnders.
Klikken op een foto geeft diashow!

Geplaatst in Exposities, Vrijwilligers | Reacties uitgeschakeld voor De Oostvleugel gaat dicht voor publiek

“Nostalgisch Schagen” trekt veel belangstelling

 

Paasvee_lrLaansloot_lr

 

 

 

 

 

 

“Nostalgisch Schagen”, de nieuwe door Hans Ratelband samengestelde Niestadt-Film bracht op twee zondagen meer dan 200 kijkers naar het Zijper Museum. De film bevat tal van nostalgische beelden: sneeuwpret in het Heerenbosch, het schaatsen op de Laan sloot uit 1939, de Paasvee-tentoonstellingen [1925 t/m 1968], de volksspelen Laan/Gedempte Gracht van 1947. In de 4 voorstellingen is ook een diapresentatie met oude foto’s uit het archief van de fotografen Niestadt over 550 jaar Schager Markt vertoond.

De eerste keer, zondag 15 november, kon de film bijgewoond worden zonder reserveringen. Hierdoor moest een aantal bezoekers soms een tijdje wachten tot de volgende voorstelling begon. Met een kopje koffie erbij bleek dit voor niemand een probleem. In totaal waren er die middag vier voorstellingen.

De grote belangstelling was aanleiding om op zondag 22 november weer drie voorstellingen te plannen, waarvoor wel van tevoren plaatsen moesten worden gereserveerd.

Op beide zondagen wist het publiek, waaronder veel Schagenezen, de film zeer te waarderen. Het zien van de historische beelden bracht veel herinneringen boven. De titel van de film geeft goed weer welk gevoel het zien van de film oproept.

[wonderplugin_gridgallery id=7]

Geplaatst in Film | Reacties uitgeschakeld voor “Nostalgisch Schagen” trekt veel belangstelling

Filmmiddag Nostalgisch Schagen

 

Paasvee_lrLaansloot_lr

 

 

 

 

 

 

Op veler verzoek  wordt a.s. zondag 22 november in het Zijper Museum de nieuwe, door Hans Ratelband samengestelde Niestadt-film over Schagen vertoond. De film bevat tal van nostalgische beelden: sneeuwpret in het Heerenbosch, het schaatsen op de Laan sloot uit 1939, de Paasvee-tentoonstellingen [1925 t/m 1968], de volksspelen Laan/Gedempte Gracht van 1947.

In totaal zijn 3 voorstellingen gepland: de aanvang is 13.30 u., 14.30 u. en 15.30 u. In de voorstellingen is ook een diapresentatie met oude foto’s uit het archief van de fotografen Niestadt over 550 jaar Schager Markt opgenomen. De totale duur is ongeveer 45 minuten; de entree is 3 € (kopje koffie of thee inbegrepen). 

Het is niet meer mogelijk om plaatsen te reserveren!

Geplaatst in Film | Reacties uitgeschakeld voor Filmmiddag Nostalgisch Schagen

Niestadt-Film over Schagen

Zondag 15 november kwamen maar liefst 124 bezoekers naar het Zijper Museum om de nieuwe, door Hans Ratelband samengestelde, Niestadt-Film over Schagen te bekijken. De film bevat tal van nostalgische beelden: sneeuwpret in het Heerenbosch, het schaatsen op de Laan sloot uit 1939, de Paasvee-tentoonstellingen [1925 t/m 1968], de volksspelen Laan/Gedempte Gracht van 1947. In de 4 voorstellingen is ook een diapresentatie met oude foto’s uit het archief van de fotografen Niestadt over 550 jaar Schager Markt vertoond.

Geplaatst in Film | Reacties uitgeschakeld voor Niestadt-Film over Schagen

Contactformulier Zijper Museum

Sla introductie over en ga direct naar formulier

Introductie
In het hieronder opgenomen formulier kunt u uw vragen en opmerkingen kwijt over de geschiedenis van de Zijpe, over voorouderonderzoek van families in de Zijpe, over (o.a. aanvragen van) foto’s uit de Niestadt Beeldbankt of uit Beeldbank De Zijpe of over de website van het Zijper Museum. Ook over meer algemene onderwerpen kunt u hier vragen of opmerkingen plaatsen.

U moet uw naam en e-mailadres in de daarvoor aanwezige tekstvakjes invullen (t.b.v. een reactie) en aan de hand van een aantal gegeven onderwerpen een keuze maken voor het bij uw vraag of opmerking passende onderwerp.

Voordat u het formulier kunt versturen moet u nog een vraag beantwoorden, ter beveiliging tegen het invullen door een automaat.

Na het indrukken van ‘Versturen’ wordt het formulier verzonden naar info@zijpermuseum.nl.

Na het indrukken van ‘Verstuur aanmeldingsformulier’ wordt het formulier verzonden naar het Zijper Museum. Dit kan even duren! Als het formulier succesvol is verzonden komt u op een bevestigingspagina terecht.


Contactformulier Zijper Museum - Schagerbrug

De velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.Om te voorkomen dat dit formulier wordt misbruikt door programma's/robots in plaats van personen is hieronder een controlevraag toegevoegd. U klikt daar op het vakje vóór "ik ben geen robot"

Vergeet niet hierna het ingevulde formulier in te sturen door op de knop "Verstuur formulier" te drukken.

Geplaatst in Bestuur | Reacties uitgeschakeld voor Contactformulier Zijper Museum

Stamboomonderzoek

In het kader van Open Monumentendagen is het Zijper Museum op zaterdag 12 september van 13.00 u – 17.00 geopend. De middag staat in het teken van stamboomonderzoek. Arnold Romeijnders is aanwezig om u hierbij wegwijs te maken, speciaal bij het zoeken naar uw voorouders in de Zijpe. Het Zijper Museum beschikt over een uitgebreide database van Zijper families, waarin de gegevens van meer dan 40.000 personen zijn vastgelegd. Deze kunnen worden doorzocht met de genealogische programma’s GensData Pro en Aldfaer.

Geplaatst in Genealogie | Reacties uitgeschakeld voor Stamboomonderzoek

Pieter Ellen

Twee Muzikanten

Twee Muzikanten

De heer Ligthart uit Zaandam is, zo bleek uit zijn bezoek aan het Zijper Museum, bezig met een onderzoek naar mogelijke Zijper roots van ene Pieter Dirksz. Ellen. Ellen is  in het nieuws gekomen door een tentoonstelling van zijn tekeningen in museum Kranenburgh eerder dit jaar. Een deel ervan valt nu nog te zien in Museum Sterkenhuis, ook in Bergen. Ellen leefde in de achttiende eeuw. Hij maakte vooral naïeve tekeningen, zoals de afbeelding hiernaast. Ruim een eeuw geleden is een album met zijn tekeningen geschonken aan de gemeente Bergen, waarna deze bij het Sterkenhuis terechtkwam. Na de positieve waardering die de tekeningen in 2014 bij het televisieprogramma Tussen Kunst & Kitsch kregen ontstond er veel aandacht voor zijn werk.

Van Pieter Ellen is weinig bekend. Lighthart vermoedt dat de tekenaar  dezelfde persoon is als de Pieter Ellen die ooit eigenaar was van ‘t Slotje, de boerderij waar oud-voorzitter van het Zijper Museum Annemies Schenk – Eriks gewoond heeft. De naam en de periode kloppen, maar echt bewijs heeft Ligthart niet voor zijn vermoeden. Een extra aanwijzing is misschien nog dat de schenker van het album, Johannes Hendrik Meijer, net als Ellen in de Zijpe gewoond heeft.
Lighthart heeft contact gehad met  onze genealoog Arnold Romeijnders, die hem geholpen heeft met de stamboom van de Zijper Pieter Ellen. Hij zou het leuk vinden als er vanuit het Zijper Museum of de Historische Vereniging “De Zijpe” een werkgroepje van Ellen-speurders zou worden gevormd. Degenen die mee willen helpen bij het zoeken naar de herkomst van tekenaar Pieter Ellen kunnen contact opnemen met Gonno Leendertse, 06-44854050.

Als er een link gevonden wordt tussen de tekenaar en de Zijpe dan zou een mini-expositie van Pieter Ellens tekeningen een mooie trekker zijn bij de heropening van het Zijper Museum in het Oostpaviljoen.

Wat pleit ervoor dat de tekenaar dezelfde is als Pieter Ellen van ‘t Slotje. Wel, allereerst zijn volledige naam”Pieter Dirksz. Ellen”: zoveel mannen met precies die naam waren er niet in de periode dat de tekeningen gemaakt zijn. Uit jaartallen op de tekeningen blijkt dat het gaat om de jaren tussen 1705 en 1773. Aan geregistreerde namen vind je dan voor Noord-Holland maar één kandidaat met de goede naam, de Ellen van ‘t Slotje. Helaas past van hem de tijd tussen geboortedatum (1680?) en sterfdatum (1748) niet helemaal bij de tekenperiode. Wat nu: Ligthart komt nu met een tweede vermoeden: er is een tweede Ellen actief geweest als tekenaar.  Een zoon die in de voetsporen van zijn vader trad?

Een ander mysterie rond de tekeningen wordt gevormd door de combinatie van jaartal en tekeningnummer die op de tekening zelf is aangegeven. Die sporen niet met elkaar, bekijken we tekeningen voor een reeks van oplopende jaren dan hoort daar een woeste variatie van nummers bij: oplopend en aflopend. Geen touw aan vast te knopen. Overigens zijn er ook  vele en grote gaten in de nummering, ook in de jaartelling, maar dat kan natuurlijk best.

Geplaatst in Onderzoek | Reacties uitgeschakeld voor Pieter Ellen

Schagen on Wheels doet Zijper Museum aan

SchagenOnWheels_map2015Zondag 28 juni vond voor de dertiende keer “Schagen on Wheels” plaats. Deze fietstocht voor het goede doel wordt jaarlijks georganiseerd door de Lions Club uit Schagen. De opbrengst van het inschrijfgeld was dit jaar bestemd voor “Schagen 600 jaar stadsrechten”  en de Zonnebloem.

Net als twee jaar geleden was het Zijper Museum als een van de bezienswaardigheden opgenomen in de route. Bovendien was er bij het museum een stempelpost ingericht. In totaal hebben 110 deelnemers aan de fietstocht tussen 10.30 u. en 15.30 u. een bezoek gebracht aan het museum, waar ze de expositie, een film en foto’s uit de beeldbanken konden bekijken.

Jantina van Winsum, Marga Mars, Gea Onck, Henk Katuin en Gonno Leendertse hebben er allemaal voor gezorgd dat de fietsers een mooie onderbreking van hun tocht hadden.

Geplaatst in Fietstocht | Reacties uitgeschakeld voor Schagen on Wheels doet Zijper Museum aan

Fietsexcursie met Lia Vriend

De voor 7 juni a.s. geplande fietsexcursie onder leiding van Lia Vriend gaat helaas niet door.

Geplaatst in Fietstocht | Reacties uitgeschakeld voor Fietsexcursie met Lia Vriend

Filmmiddagen “Schagen in Oorlogstijd”

287852015 is het jubileumjaar voor 70 jaar bevrijding. In dat kader wordt de film “Schagen in Oorlogstijd” vertoond in het Zijper Museum. Op 26 april was de eerste voorstelling en op 3 mei volgt de tweede.

Hans Ratelband, die de film gemonteerd heeft, is bij de voorstellingen aanwezig en zal graag vragen beantwoorden en informatie van u ontvangen met betrekking tot de getoonde beelden.

De voorstelling begint om 13.30 u. , de film duurt ongeveer een uur. De toegang bedraagt € 3.00, een kopje koffie of thee is bij de prijs inbegrepen.

Bijwonen van de voorstelling kan alleen als u plaatsen hebt gereserveerd. Dat kan door invullen van het formulier op deze pagina of telefonisch. Het laatste kan uitsluitend op woensdagmiddag en zondagmiddag tussen 13.00 uur en 17.00 uur via het nummer 0224-574114.

In het formulier hieronder kunt u aangeven hoeveel plaatsen u voor een van de voorstellingen wilt reserveren. U moet daarbij uw naam, e-mailadres en telefoonnummer in de daarvoor beschikbare tekstvakjes invullen (om antwoord te kunnen krijgen). Na het indrukken van ‘Versturen’ wordt het formulier verzonden naar het Zijper Museum. Het aantal plaatsen dat u kunt reserveren is maximaal 4.

[contact-form to=’1751da16@hetnet.nl,vragen@zijpermuseum.nl’ subject=’Reservering plaatsen voor voorstelling Schagen in Oorlogstijd’][contact-field label=’Naam’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Email’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Telefoon/Mobiel’ type=’tekst’/] [contact-field label=’Datum voorstelling’ type=’select’ required=’1′ options=’3 mei’/] [contact-field label=’Aantal te reserveren plaatsen’ type=’select’ required=’1′ options=’1,2,3,4’/][/contact-form]

Geplaatst in Film | Reacties uitgeschakeld voor Filmmiddagen “Schagen in Oorlogstijd”

Artikel Noordhollands Dagblad over expositie 2015

Affiche_2015

Affiche Expositie

In het Noordhollands Dagblad van 29 maart 2015 is van de hand van Harry de Jong een artikel verschenen over de expositie “Zijpe in Oorlogstijd & Schatjes van Zolder”.

Met toestemming van de auteur is het artikel hieronder integraal, maar zonder de bij het artikel afgedrukte foto, overgenomen.

SCHAGERBRUG –  De expositie in het Zijper Museum in Schagerbrug valt dit jaar iets kleiner uit dan gebruikelijk en zal vermoedelijk ook wat minder lang lopen. Tot en met september, is de verwachting. Daarna hoopt het museum echt werk te kunnen maken van de verhuizing naar het voormalige oostpaviljoen van het oude gemeentehuis. Tot die tijd is de tentoonstelling ’Zijpe in oorlogstijd’ te bezoeken.

Zeventig jaar na de oorlog
vertelt het museum het verhaal van de oorlog wederom. ,,Eerste opzet is een bewogen periode uit de historie van de Zijpe te laten zien. Maar daarbij is de expositie er ook vanuit de gedachte ’opdat wij niet vergeten’’, zegt Marjan Marees. ,,Het kan geen kwaad dat mensen weer eens beseffen wat voor verschrikkingen een oorlog met zich meebrengt.’’

Overleven
Marees vormt samen met Bert Siezen, Anke van Loo, Geert van Dijk en Jantina van Winsum de expositieploeg van het Zijper Museum. De tentoonstelling is ingericht rond vier thema’s. Anke van Loo: ,,Allereerst het onderwerp ’overleven’. De manieren om de oorlog door te komen. Van bewoners van de Zijpe, maar zeker ook van de voedsellopers die in de Hongerwinter naar de Kop van Noord-Holland trokken voor etenswaren.’’ De broers Niestadt maakten er destijds treffende foto’s van, die in de expositie zijn te zien. Net als een oude fiets met leesplank op het stuur en gekoppeld aan een boterkarner; het achterwiel van de grond af. Door op de ’hometrainer’ te fietsen was er ’s avonds licht in huis om te lezen of een herstelwerkje te doen. En kon er boter worden gekarnd. Marees: ,,Dit soort opstellingen zag je in de oorlogsjaren bij veel mensen.’’

De Atlantikwall is een tweede thema. En dan vooral de tweede verdedigingslinie achter de directe kustverdediging. De Korte Ruigeweg [dit moet zijn: Ruigeweg, red. Zijper Museum] bijvoorbeeld vormde zo’n linie. Met in zigzagformatie geschutsopstellingen en bunkers; in meerdere huizen langs de weg waren Duitse militairen ondergebracht. ,,Het geschut kon zowel Petten als Groote Keeten bereiken. Ook de afbraak van Petten en de verplaatsing van Callantsoog, waarbij even landinwaarts het zogenoemde Hollywoord ontstond, behoren tot de werkzaamheden ten behoeve van de Atlantikwall.’’

Gedetailleerde tekeningen en originele beschrijvingen van de verdedigingswerken door het toenmalige verzet zijn te zien. De Duitse manschappen ter plekke waren tegen het einde van de oorlog trouwens bepaald niet strijdvaardig meer, getuige een van de beschrijvingen: ’Ze aten wat suikerbrood. Deze soldaten eten liever dan dat ze vechten.’

In het kader van de expositie is zondag 3 mei de film ’Schagen in oorlogstijd’ van Hans Ratelband te zien in het museum. Deze wordt later ook nog speciaal voor scholieren vertoond in Filmtheater De Luxe.

Schatjes
De expositie in het Zijper Museum is te bezoeken op woensdag en zondag van 13 tot 17 uur. Er is ook nog een deel van de oude tentoonstelling (’Schatjes van zolder’) te bewonderen met poppen en schilderijen met dorpsgezichten. De entree is vrij.

Geplaatst in Exposities | Reacties uitgeschakeld voor Artikel Noordhollands Dagblad over expositie 2015

Wethouder Blonk ‘trapt’ nieuwe expositie open

DSCF2272_small
Op 25 maart is de nieuwe expositie “Zijpe in Oorlogstijd & Schatjes van Zolder” geopend door wethouder Blonk. Na de lange periode van onzekerheid rond de herhuisvesting voor het museum en met de verhuizing naar het nieuwe pand voor de boeg is gekozen voor een gedeeltelijke vernieuwing van de bestaande exposities. Met de vernieuwing speelt het Zijper Museum in op het herdenkingsjaar “70 jaar bevrijding”. Uit het eigen depot en uit persoonlijke bezittingen van eigen medewerkers zijn diverse voorwerpen en tekstmateriaal uit de Tweede Wereldoorlog tevoorschijn gehaald.

De expositie is ingericht door Geert van Dijk, Anke van Loo, Marjan Marees, Bert Siezen en Jantina van Winsum en zal tot 30 september in het museum te zien zijn. Voorzitter Gonno Leendertse en wethouder Blonk stonden in hun toespraken stil bij gebeurtenissen, personen en ervaringen uit die tijd en het feit dat anno 2015 oorlogen nog steeds aan de orde van de dag zijn.
Een stevig verankerde fiets die een noodkarn (om van melk boter te maken) aandrijft, zoals dat in de oorlog gebeurde, maakt onderdeel uit van de expositie. Met een  aantal pedaalslagen op dit stalen ros bracht Ben Blonk de karn in beweging. Met het oplichten van de fietslampen was de opening van de expositie een feit, waarna de bezichtiging kon beginnen.

Bij de voordeur van het Zijper Museum stond voor deze gelegenheid de jeep van Gert Marees. Deze authentieke Willy’s Jeep trok veel belangstelling en vormde natuurlijk een prachtig decor voor een aantal foto’s.

Blonk en de Expositiegroep

Ben Blonk (links) met vóór hem Jantina van Winsum, Anke van Loo, Bert Siezen en (zittend) Geert van Dijk met Marjan Marees

Hieronder een impressie van de openingsbijeenkomst.

De foto’s op deze pagina zijn gemaakt door Jan Kooij, Marjan&Gert Marees en Jantina van Winsum.

Geplaatst in Exposities | Reacties uitgeschakeld voor Wethouder Blonk ‘trapt’ nieuwe expositie open