Opening Expositie "De Zijper Dorpen polderen voort"

Op dinsdag 8 mei vond de opening plaats van de nieuwe expositie ‘De Zijper dorpen polderen voort’. De openingsbijeenkomst werd gehouden in het gemeentehuis in Schagerbrug, waar voorzitter Geert van Dijk van het museumbestuur en burgemeester Dekker van de gemeente Zijpe het woord voerden. Geert ging in op de totstandkoming van de expositie over de Zijper Dorpen die aanvankelijk voorzien was voor 2013. De positieve reacties die dit onderwerp van gemeentewege, in het bijzonder van de burgemeester, ontving heeft ervoor gezorgd dat dit thema een jaar naar voren werd gehaald. Bij de opzet van de expositie zijn de dorpsraden en evenementen­commissies van de afzonderlijke dorpen actief betrokken geweest: zij hebben voor ideeën gezorgd en een deel van de te tonen materialen geleverd.

Samen met bestuursleden van het museum zijn de dorpsvertegenwoordigers de afgelopen maanden druk in de weer geweest om hun dorp te presenteren. De dorpen hebben allemaal  een eigen keuze gemaakt hoe ze zichzelf in beeld wilden brengen. Zo biedt de expositie onder andere: middenstand, vergelijking van toen-en-nu, dorpsfiguren en historische ontwikkeling. De vaste vormgever voor de exposities in het Zijper Museum, Cor Schoemaker, heeft zijn best gedaan om de verschillende bijdragen zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen.

Voorzitter Geert van Dijk bij zijn openingstoespraak

In zijn toespraak gaat Geert uiteraard ook in op de gevolgen die de aanstaande fusie tussen de gemeenten Harenkarspel, Zijpe en Schagen zal hebben voor het Zijper Museum. Met de expositie nemen de dorpen afscheid van ‘hun’ gemeente, maar als dorpen (in deZijpe)  polderen ze voort. Ook het Zijper Museum blijft bestaan. Met het naderende vertrek van de gemeente Zijpe uit het gemeentehuis in Schagerbrug zal het Zijper Museum wellicht elders onderdak moeten vinden. Over de locatie en ook over een toekomstige verzelfstandiging van het Zijper Museum zijn bestuur en gemeente in gesprek. Het bestuur heeft een duidelijke voorkeur voor Schagerbrug uitgesproken.

Na de toespraak van de voorzitter was het woord aan burgemeester Dekker. Zij plaatste de naderende fusie in een historische context door te wijzen op de verschillende herindelingen waar Zijpe eerder mee te maken heeft gehad, en die meestal de positie van de dorpen Petten en Callantsoog betroffen. Zij benadrukte het belang van de dorpen, ook binnen de nieuwe en grote gemeente Schagen, als belangrijke leefgemeenschappen met een intensief verenigingsleven en goed nabuurschap.

Burgemeester Dekker bevestigt het ZM-logo

De officiële openingshandeling hield in dat mevr. Dekker het logo van het Zijper Museum bevestigde op de affiche van de nieuwe expositie. Omdat de fusie ook het afscheid bezegelt van mevr. Dekker bood Geert haar als cadeau een ingelijst exemplaar van een kaart van de Zijpe. Waarna de genodigden, zo’n tachtig man sterk, zich naar het Zijper Museumbegaven om de expositie te gaan bekijken.

Presentatie Schagerbrug

Presentatie ‘t Zand

 

 

 

 

 

Alle foto’s:
Schagen FM – Kitty Mertz

Dit bericht is geplaatst in Exposities. Bookmark de permalink.