Overleg met gemeente: locatie en overeenkomsten

Op 10 juli is er opnieuw overleg geweest tussen het bestuur en de burgemeester. Gesproken is over de statuten voor de nieuwe stichting Zijper Museum, over de subsidieovereenkomst en de bruikleenovereenkomst. Mevr. Dekker bevestigde in dit gesprek wat eerder deze week al in de wandelgangen van het gemeentehuis viel te beluisteren: ‘Het Zijper Museum gaat naar het Oostpaviljoen’. Als er niet op het laatste moment onvoorziene gebeurtenissen plaatsvinden zal de gemeente volgende week deze beslissing nemen en via een persbericht naar buiten brengen. De beslissing voor het museum staat los van de bestemming van (de rest van) het gemeentehuis: ook hierover wordt op korte termijn beslist. Zelfs het tegen de grond slaan van het pand en er een park aanleggen is een optie.
De bedoeling is dat het ZM volgend jaar al snel verkast, al moet het nieuwe pand nog wel verbouwd worden (nieuwe ingang, invalidentoilet, e.d.). Op korte termijn zullen de voorbereidingen moeten starten en plannen gemaakt worden voor de herinrichting en de verhuizing. De gemeente zal voor deze inrichting en verhuizing eenmalig subsidie verlenen. Het gebouw blijft eigendom van de gemeente, de gemeente zorgt voor onderhoud van ‘de buitenkant’.

In de concept-statuten wordt duidelijker onderscheid aangebracht tussen de verschillende deelcollecties die door de stichting beheerd worden, te weten: de gemeentelijke collectie, de collectie van de Melchiorstichting en Historische Vereniging “De Zijpe” en de door de stichting zelf te verwerven collectie. Het bestuur zal voor een inventarisatielijst zorgen waarop de objecten naar deelcollectie gerubriceerd zijn. De afspraak wordt ook gemaakt dat objecten uit de gemeentelijke collectie, waarvan de toestand slecht of matig is gerestaureerd zullen worden. Voor een dergelijke restauratie zal de gemeente een eenmalige subsidie verstrekken. Het bestuur zal een lijst van te restaureren objecten samenstellen.

Dit bericht is geplaatst in Huisvesting. Bookmark de permalink.