Overleg met van Diepen en van Vuure

Om opheldering te krijgen over de wijze waarop huisvesting van het Zijper Museum deel uitmaakt van de plannen die van Diepen en van Vuure hebben voor het gemeentehuis in Schagerbrug heeft het bestuur beiden hierover gepolst. Op 6 mei heeft het gesprek met van Diepen plaatsgevonden en op 9 mei is met van Vuure gesproken.

In het gesprek met van Diepen heeft (de familie) van Diepen de plannen voor het inrichten van het gemeentehuis voor Poolse gastarbeiders toegelicht. Er zal sprake zijn van een gefaseerde ingebruikname van het gemeentehuis omdat niet meteen de totale ruimte nodig is en op deze manier de ontwikkelingen beter gevolgd kunnen worden. Mocht na verloop van een aantal jaren niet meer zoveel ruimte voor de gastarbeider nodig zijn dan zou van Diepen in het gemeentehuis wellicht een residentie voor ouderen kunnen vestigen.

In dit stadium had van Diepen nog niet zo concreet nagedacht over het onderbrengen van het Zijper Museum. Een mogelijkheid, passend bij de gefaseerde ingebruikname, zou zijn dat het museum een tijdlang (gedacht werd aan vijf jaar) op de huidige locatie blijft zitten. Om te voldoen aan de in het Programma van Eisen genoemde ruimtelijke eisen (525 m2) zou het bestaande onderkomen kunnen worden uitgebreid met het noordelijke deel van de Oostvleugel en de leeskamer van de raad, die allebei door de gemeente Zijpe in gebruik waren. Een  langer verblijf van het Zijper Museum (dan vijf jaar) zag van Diepen niet zitten.

Een verkennend gesprek met van Vuure vond plaats op 9 mei. In zijn bieding aan de gemeente had van Vuure aangeboden het Zijper Museum voor een periode van tien jaar gratis onderdak te verlenen. Zijn idee is om op de plaats van het gemeentehuis een drietal winkels, waaronder een supermarkt (maar geen XL!) te bouwen; de bestaande panden zouden daarbij tegen de grond gaan. Voor zijn plan wil van Vuure vooral draagkracht zien te vinden onder de bewoners van Schagerbrug. Dat hoopt hij te vinden door een aantal algemene voorzieningen (zoals een postagentschap) op te nemen in zijn plan. Ook de huisvesting van het Zijper Museum past daarbij. Gaande het gesprek bleek dat het reserveren van het Oostpaviljoen voor het museum een bespreekbare optie is en dat hij het voort laten bestaan van het Hoofdgebouw eveneens het overwegen waard vond. Het plan valt of staat met de goedkeuring voor de noodzakelijke aanpassing van het huidige bestemmingsplan. Zo lang daar niet meer over bekend is leek het van Vuure zinloos om over verdere uitwerking van zijn plannen te praten. Als het zo ver komt wil hij de belanghebbenden (buurtbewoners, bestuur museum e.d.) samen met de door hem aan te stellen architect bij elkaar roepen.

Dit bericht is geplaatst in Huisvesting. Bookmark de permalink.