Overleg tussen ZM en gemeente Zijpe

In de maanden januari en februari heeft het bestuur mogelijkheden voor de toekomstige huisvesting onderzocht en een lijst opgesteld van in aanmerking komende panden. Voor het museum is het belangrijk dat de vestigingsplaats niet ver verwijderd is van Schagen: daarom zijn uitsluitend locaties in Schagerbrug, Sint Maartensbrug, ‘t Zand en Oudesluis in ogenschouw genomen.
Panden die daadwerkelijk beschikbaar komen zijn inmiddels bezichtigd en beoordeeld.
De bevindingen van het onderzoek zijn 27 februari jl. gerapporteerd in een gesprek met de gemeente. In dat gesprek is ook de intentie uitgesproken om het Zijper Museum in een stichting onder te brengen. In samenhang hiermee moet een aantal zaken (huisvesting, financiering e.d.) in een aparte overeenkomst tussen gemeente en het Zijper Museum  worden vastgelegd. De komende maand gaat de gemeente de door het bestuur geschikt bevonden locaties aan een nader (eigen) onderzoek onderwerpen. Het bestuur zal zich over de stichtingsvorm gaan buigen.

Dit bericht is geplaatst in Huisvesting. Bookmark de permalink.