Pieter Ellen

Twee Muzikanten
Twee Muzikanten

De heer Ligthart uit Zaandam is, zo bleek uit zijn bezoek aan het Zijper Museum, bezig met een onderzoek naar mogelijke Zijper roots van ene Pieter Dirksz. Ellen. Ellen is  in het nieuws gekomen door een tentoonstelling van zijn tekeningen in museum Kranenburgh eerder dit jaar. Een deel ervan valt nu nog te zien in Museum Sterkenhuis, ook in Bergen. Ellen leefde in de achttiende eeuw. Hij maakte vooral naïeve tekeningen, zoals de afbeelding hiernaast. Ruim een eeuw geleden is een album met zijn tekeningen geschonken aan de gemeente Bergen, waarna deze bij het Sterkenhuis terechtkwam. Na de positieve waardering die de tekeningen in 2014 bij het televisieprogramma Tussen Kunst & Kitsch kregen ontstond er veel aandacht voor zijn werk.

Van Pieter Ellen is weinig bekend. Lighthart vermoedt dat de tekenaar  dezelfde persoon is als de Pieter Ellen die ooit eigenaar was van ’t Slotje, de boerderij waar oud-voorzitter van het Zijper Museum Annemies Schenk – Eriks gewoond heeft. De naam en de periode kloppen, maar echt bewijs heeft Ligthart niet voor zijn vermoeden. Een extra aanwijzing is misschien nog dat de schenker van het album, Johannes Hendrik Meijer, net als Ellen in de Zijpe gewoond heeft.
Lighthart heeft contact gehad met  onze genealoog Arnold Romeijnders, die hem geholpen heeft met de stamboom van de Zijper Pieter Ellen. Hij zou het leuk vinden als er vanuit het Zijper Museum of de Historische Vereniging “De Zijpe” een werkgroepje van Ellen-speurders zou worden gevormd. Degenen die mee willen helpen bij het zoeken naar de herkomst van tekenaar Pieter Ellen kunnen contact opnemen met Gonno Leendertse, 06-44854050.

Als er een link gevonden wordt tussen de tekenaar en de Zijpe dan zou een mini-expositie van Pieter Ellens tekeningen een mooie trekker zijn bij de heropening van het Zijper Museum in het Oostpaviljoen.

Wat pleit ervoor dat de tekenaar dezelfde is als Pieter Ellen van ’t Slotje. Wel, allereerst zijn volledige naam”Pieter Dirksz. Ellen”: zoveel mannen met precies die naam waren er niet in de periode dat de tekeningen gemaakt zijn. Uit jaartallen op de tekeningen blijkt dat het gaat om de jaren tussen 1705 en 1773. Aan geregistreerde namen vind je dan voor Noord-Holland maar één kandidaat met de goede naam, de Ellen van ’t Slotje. Helaas past van hem de tijd tussen geboortedatum (1680?) en sterfdatum (1748) niet helemaal bij de tekenperiode. Wat nu: Ligthart komt nu met een tweede vermoeden: er is een tweede Ellen actief geweest als tekenaar.  Een zoon die in de voetsporen van zijn vader trad?

Een ander mysterie rond de tekeningen wordt gevormd door de combinatie van jaartal en tekeningnummer die op de tekening zelf is aangegeven. Die sporen niet met elkaar, bekijken we tekeningen voor een reeks van oplopende jaren dan hoort daar een woeste variatie van nummers bij: oplopend en aflopend. Geen touw aan vast te knopen. Overigens zijn er ook  vele en grote gaten in de nummering, ook in de jaartelling, maar dat kan natuurlijk best.

Scroll naar top