Ronde Tafel Gesprek (RTG) Gemeente Zijpe – 1

In het Ronde Tafel Gesprek van 9 oktober 2012 stond ‘de toekomst van het Zijper Museum’ op de agenda. De overeenkomsten en de statuten voor de op te richten Stichting Zijper Museum waren aan de raadsleden (en via de website van de gemeente aan een breder publiek) beschikbaar gesteld. Kort tevoren had het bestuur daar nog het Concept-Beleidsplan 2013 aan toegevoegd.
Dat het CDA en de BKV moeite hadden met het voorstel van het College was kort tevoren bekend geworden. Het CDA ziet het Zijper Museum graag naar ‘t Zand verhuizen en de BKV vindt dat er niet zo snel een beslissing genomen hoefde te worden omdat eerst naar mogelijkheden voor het hele gemeentehuis moest worden gezocht. Tijdens het RTG leken de fracties van het CDA en de BKV doof voor de nadere toelichting die door wethouder Marees en het bestuur werden gegeven. In het algemeen vond men – dus ook de andere fracties – de financiële onderbouwing van de voorstel te mager. Het was duidelijk dat de raad zich door het College gepasseerd voelde. Aan het College werd gevraagd om met de heer Zeeman in ‘t Zand te gaan praten over de mogelijkheden van diens Molenlocatie. De slotconclusie was dat het voorstel niet op 29 oktober 2012 ter goedkeuring kon worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
Het besluit kan daarmee op zijn vroegst genomen worden in de gemeenteraadsvergadering van 27 november 2012.

Dit bericht is geplaatst in Huisvesting. Bookmark de permalink.