Schatjes van Zolder (1)

De voorbereidingen voor een nieuwe expositie zijn van start gegaan. Een werkgroep bestaande uit Geert van Dijk, Gonno Leendertse, Anke van Loo, Anja Weijgertze, Jantina van Winsum en Bert Siezen heeft al op de eerste bijeenkomst gekozen voor een thema, en wel: ‘Schatjes van Zolder’. De naam maakt duidelijk dat het in de expositie zal gaan om opmerkelijke objecten uit het eigen (zolder-)depot. Met die keuze denkt de Werkgroep de inspanningen enigszins beperkt te houden, dit voor het geval het museum in 2014 hals-over-kop zou moeten verhuizen. Met de titel wordt bovendien aansluiting gevonden bij een serie artikelen die gepubliceerd is in de Zijper Historie Bladen en die ‘het verhaal achter de schatjes’ vertellen.


In een tweetal vervolgbijeenkomsten is een eerste selectie gemaakt van geschikte objecten. Een zoekactie in het Zijper Collectie Beheer Systeem en een tocht over de zolder hebben daarbij al heel wat kandidaten opgeleverd. Grofweg kunnen deze ingedeeld worden in de groepen:

  • Schilderijen
  • Handwerk
  • Molens
  • Bijen
  • Schrijven
  • Middenstand
  • Archeologica
  • Religie

De komende weken zullen de leden van de Expositiegroep werken aan een verdere uitbreiding en aanpassing van deze selectie. Ook de indeling in groepen heeft nog een voorlopig karakter. Medio november komt de groep weer bijeen in het Zijper Museum.

Dit bericht is geplaatst in Exposities. Bookmark de permalink.