Schenking familie Kaan

Op 7 mei vond de officiële overdracht aan het Zijper Museum plaats van de schenking van een aantal historische voorwerpen uit het familiebezit van Okko Kaan en Lidy Kaan-Blaauboer. De familie Kaan had de voorwerpen aangeboden aan Historische Vereniging “De Zijpe” die het had voorgesteld ze onder te brengen bij het museum.


Foto’s van Nettie Wezelman en Silvy Glas

De besturen van de historische vereniging en het museum waren, nagenoeg voltallig, aanwezig om de schenking in ontvangst te nemen. Dit gebeurde, onder het genot van koffie met taart,  tijdens een aparte bijeenkomst voorafgaand aan de filmvoorstelling “Schagen in Oorlogstijd”.  

oorspronkelijke familieversie en getypte algemene versie

De schenking omvat twee journalen die Okko’s voorvader Klaas Kaan in de negentiende eeuw heeft bijgehouden van gebeurtenissen uit die tijd. Eén daarvan, de voor de familie bestemde versie, is de oorspronkelijke, handgeschreven versie van Klaas zelf. Een door Klaas eveneens bijgehouden algemene versie is jaren geleden al eens door Lidy overgetypt. Dit getypte verhaal, aangevuld met een dagboek van Klaas’ zoon Jan, maakt ook deel uit van de schenking.  

 

Naast de dagboeken zitten er bij de geschonken voorwerpen een album met familiefoto’s en een serie fraaie prentbriefkaarten uit het begin van de twintigste eeuw. Ten slotte, ook uit die tijd, een verzekeringsjournaal waarover Lidy vanuit de Blaauboer-kant beschikte.      

In de Schager Courant van 6 mei 2017 heeft Ed Dekker uitgebreid aandacht besteed aan de schenking. Het desbetreffende artikel is met toestemming van de krant hieronder (als afbeelding) opgenomen. Klik op deze afbeelding voor een leesbaarder versie.

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll naar top