Steun

Vrienden

Vrienden van het Zijper Museum dragen bij aan het bestaan van het museum en de instandhouding van de collectie.
Voor een jaarlijkse bijdrage van minimaal € 15.00 krijg je een persoonlijke pas voor onbeperkt toegang tot het museum. Je kunt een aanmeldingsformulier invullen via deze link.

Schenken

Natuurlijk kan je ook voorwerpen schenken of een bedrag doneren waarmee je ons museum ondersteunt. Hierover kan je altijd met ons in gesprek gaan.

Neem voor meer informatie contact op met het museum via het contactformulier of bel tijdens openingstijden 0224 574114

Schenkingen voor de collectie

Heb je een object, schilderij, boeken of beeldmateriaal over de Zijpe en wil je dit schenken aan het Zijper Museum? Neem dan contact op met het museum.

Eenmalige schenkingen

Eenmalige donaties, klein of groot, zijn heel welkom op rekeningnummer:
NL79 INGB 0008838984
 t.n.v. Melchior Stichting* onder vermelding van ‘eenmalige gift’ plus, indien gewenst, de contactgegevens. We willen je natuurlijk graag kunnen bedanken.
Een gift aan een Culturele ANBI mag je bij je belastingaangifte met 25% verhogen tot een maximum van € 1.250,00.

Periodieke schenkingen

Een schenking met een looptijd van minimaal vijf jaar is volledig fiscaal aftrekbaar. Je kan zelf het bedrag kiezen. Indien je hiervan wilt profiteren kun je een periodieke schenkingsovereenkomst invullen. Voor belastingvrij schenken is geen tussenkomst van een notaris meer nodig. Het is dus snel en kosteloos geregeld. De schenkingsovereenkomst  wordt door zowel de ontvanger als de schenker ingevuld en ondertekend.

Hieronder vind je de benodigde formulieren van de belastingdienst:

Ga naar het formulier

Ga naar de volmacht

*Financiële schenkingen aan het Zijper Museum worden overgemaakt aan de Melchior Stichting, dit is de steunstichting van het Zijper Museum.

NALATEN AAN HET MUSEUM

Via een testament kan je van grote betekenis zijn voor het Zijper Museum. Je kunt in een testament kiezen voor een vast bedrag (legaat) of een erfstelling. Vanwege de ANBI-status zijn nalatenschappen vrijgesteld van erfbelasting. Mocht je voornemens zijn het museum een bedrag na te laten, dan is het goed om te weten dat dit volledig ten goede komt aan het museum. We gaan graag met je in gesprek over een speciale bestemming van je nalatenschap. Nalaten kan ook in de vorm van voorwerpen waarmee je onze collectie wilt versterken. Hierover kan je altijd met ons in overleg gaan.

FISCALE INFORMATIE

De overheid biedt een extra stimulans bij de aftrek inkomstenbelasting met betrekking tot giften en de vennootschapsbelasting voor giften aan culturele ANBI’s (Algemeen Nut Beogende Instellingen). Stichting Zijper Museum en de Melchior Stichting hebben deze ANBI-status. Op de website van de Belastingdienst vind je nadere informatie en rekenvoorbeelden van giften aan Culturele ANBI’s.

Het museum is over de ontvangen giften en nalatenschappen geen belasting verschuldigd. Dit is goed om te weten, want ieder bedrag dat je ons schenkt of nalaat kan door ons, ongeacht de hoogte van het bedrag, voor 100% worden besteed aan onze doelstelling. Met de schenking, erfenis of het legaat kunnen wij ons werk voortzetten. Voor meer informatie over schenken en nalaten kun je altijd contact met ons opnemen. Wij staan je uiteraard graag te woord. Ook kun je informatie verkrijgen bij je notaris dan wel bij het Zijper Notaris Kantoor, gevestigd te Schagerbrug.

BEGUNSTIGERS

Mede dankzij de steun van fondsen kan Zijper Museum tentoonstellingen realiseren, collectiestukken aankopen en onderzoek verrichten.

Het Zijper Museum dankt de volgende fondsen:

Met gemeente Kleur PNG bestand
Leader logo eu
Fonds Sluyterman van Loo
Pius_Logo_CMYK
Prins Bernhard Cultuurfonds_CMYK_logo
Melchior-logo

Deze link leidt naar een meer gedetailleerd overzicht van de begunstigers.  

Scroll naar boven
"Zuiderzon - toen en nu" op zondag 8 oktober

Deze bijeenkomst is tot nader order uitgesteld