Test Groene Slotje

Met deze pagina wordt getest of het groene slotje in de adresbalk verschijnt en aanwezig blijft