[Vrienden van de Hondsbossche] [logo Zijper Museum]

navigatiebalk

Vrienden van de Hondsbossche

Kring voor Noord-Hollandse waterstaatsgeschiedenis

Het Zijper Museum is gastheer voor deze website van de 'Vrienden van de Hondsbossche'

Leven onder de zeespiegel
Onder de zeespiegel leven niet alleen vissen, kwallen, kreeften en schelpdieren, maar ook nog enkele miljoenen Hollanders. Dat menselijk leven in het lage, kwetsbare polderland stelt ons voor vele problemen. In de kranten valt daarover eigenlijk iedere dag wel iets te lezen: duinafslag na stormen, zandsuppleties langs de kust, watervervuiling, dijkverzwaringen, overstromingen, de noodzaak om meer ruimte voor water te creeren enzovoort.

Al deze actuele vraagstukken hebben een lange voorgeschiedenis. Sinds de mens zich in het huidige Noord-Holland vestigde, heeft hij met het water geworsteld en kwam hij steeds weer voor dezelfde moeilijkheden te staan. Juist dat verband tussen heden en verleden maakt de waterstaatshistorie zo boeiend en interessant.

[Vrienden van de Hondsbossche]

De Hondsbossche als symbool
De Hondsbossche Zeewering bij Petten is een van de bekendste dijken van ons land. In het jaar 1421 brak de zee op deze piek tijdens een zware storm door de duinen. Enkele honderden mensen vonden bij deze ramp de dood in de golven. Sindsdien is er doorlopend met man en macht aan de kustverdediging bij Petten gewerkt. Heel Noord-Holland tot Bloemendaal bij Haarlem toe moest aan de werken van de Hondsbossche meebetalen. Meermalen stond de dijk op doorbreken, maar steeds wist men op het nippertje de zee te keren. Zo werd de Hondsbossche meer dan zomaar een dijk. Hij is een echt symbool van de eeuwige strijd van de Noord-Hollander tegen het water.

[Vrienden van de Hondsbossche]

Vrienden van de Hondsbossche
In 1981 verenigden geïnteresseerden in de historie van de Zeewering zich in de kring van Vrienden van de Hondsbossche en er werd een eigen reeks van uitgaven gestart. Daarin stond eerst de geschiedenis van de Zeewering centraal, maar langzamerhand verbreedde het gezichtsveld zich tot de complete historie van de waterstaat in de regio benoorden het Noordzeekanaal.
De uitgaven zijn via deze website geheel op tekst doorzoekbaar.

Een paar voorbeelden van in de uitgaven besproken onderwerpen:

leder jaar komt er een nieuwe uitgave bij. Die worden steeds royaal van illustraties voorzien en zijn ook voor niet-kenners vlot en gemakkelijk leesbaar.

Belangstelling?
Stelt u ook belang in de historie van zeedijken en polders, van water en land, van dijkgraven en dijkwerkers?
Meldt U zich dan aan als nieuwe Vriend van de Hondsbossche.
De kosten van het lidmaatschap bedragen het 'vriendenprijsje' van 8 Euro per jaar.
U krijgt daarvoor de nieuwe uitgaven vanzelf in de bus.
Bovendien komt de Kring regelmatig met een nieuwsbrief.

Nadere informatie:
Vrienden van de Hondsbossche,
p.a. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier,
mw. M. Schaatsbergen,
Postbus 130,
1135 ZK Edam
tel. 0299-663000
m.schaatsbergen@hhnk.nl
Zie ook:
www.hhnk.nl/item_99397/item_60978/cultuur_en_historie/vrienden_van_de/uitgaven_vrienden

 


Zijper Museum, Schagerweg 97b, 1751 CB Schagerbrug
WWW: http://www.zijpermuseum.nl/
Laatste wijziging: 20 juni 2008
Informatie: info@zijpermuseum.nl