[Vrienden van de Hondsbossche] [logo Zijper Museum]

navigatiebalk
[Homepage ZM] --> [Vrienden v.d. Hondsbossche] --> [Uitgaven]

Onderstaande uitgaven zijn via deze website geheel op tekst doorzoekbaar.

Uitgave van 'De kring van Vrienden van de Hondsbossche'

 1. Petten en de Hondsbossche Zeewering in kaart, beeld en reconstructie, 1466-1614
  H. Schoorl (1982)
 2. De Rijndijk bij Petten en de kustontwikkeling tussen 1296-1466
  H. Schoorl (1983)
 3. Geologische geschiedenis van de Hondsbossche Zeewering
  dr. E.F.J: de Mulder, Rijks Geologische Dienst (1983)
 4. De Hondsbossche, het leven buiten- en binnendijks
  Cor Eijerman (1984)
 5. Mens en bodem achter Hondsbossche en duinen
  A. Schermer, plus een kaartbijlage (1985)
 6. De invasie van de Engelsen en Russen in Noord-Holland in 1799 en de 'Hondsbossche'
  J.J. Schilstra (1986)
 7. Kustgenese - kust genezen?
  Bijdrage tot de discussie over de kust van Noordhollands Noorden
  H. Schoorl (1987-1988)
 8. H.M.S. Prince George, van slagschip tot kustverdediging
  Will Conijn en Wil Jansen (1989)
 9. Pieter Bakker, een 'dijk' van een dijkwerker
  Doekes Bakker (1990)
 10. 'Stormvloeden en menselijk falen'
  Herman Lambooij (1992)
 11. Petten, dorp aan de de dijk
  J.T. Bremer (1993-1994)
 12. Springplank naar de vrijheid...
  (De Hondsbossche Zeewering, vertrekpunt van de Engelandvaarders in 1941)
  Jan Bruin en Jan van der Werff (1995)
 13. Beslissende jaren voor de Hondsbossche
  (Dijkgraaf van Foreest en de prijsvraag van 1864)
  D. Aten en M.W.C. Nieuwjaar (1997)
 14. Dr. Henk Schoorl, Spoorzoeker der Sedimenten
  (1998)
 15. 'De schoonheid van de eenvoud'
  (Johan Schilstra, de Hondsbossche en de invasie van 1799)
  (1999)
 16. Een reis door Noord-Holland in 1800
  Ingeleid en geannoteerd door
  P. Van Schaik, A.E.L. van IJzendoorn en W.M. Zappey (2000)
 17. De hondsbossche Steenen Schutsluis te Zaandam
  W.C. Thijssen (2001)
 18. "De held sterft niet ..."
  Waterschapsconcentratie in Noord-Holland 1916-2003
  Herman Lambooij en Diederik Aten (2002)
 19. Door stormvloed overmand
  De watersnoodramp van 1953 op het eiland Texel, te Den Helder en aan de Hondsbossche
  Will C. Thijssen (2003)
 20. Abraham Bluzé (1657 -1720)
  Kastelein, secretaris, rentmeester en landmeter van de hondsbossche, baljuw en schout van Petten
  Will C. Thijssen (2003)
 21. Een Gemene Dijk
  Verwikkelingen rond de dijkzorg in West-Friesland; De watersnood van 1675-1676
  Jan de Bruin; Diederik Aten (dec. 2004)
  Speciaal wordt ingegaan op de bijzondere topografische kaarten van West-Friesland en de Omringdijk uit de jaren 1638-1654, aanwezig in de collectie van het Westfries Archief. Deze zijn vervaardigd in het kader van het Groot Proces(1637-1695) over de verdeling van de onderhoudskosten van de Westfriese Omringdijk. Verder wordt het fascinerende verhaal over de dijkdoorbraak bij Scharwoude in 1675 verteld. West-Friesland werd toen voor het laatst door een watersnoodramp getroffen. Het oostelijk deel van het gebied binnen de Omringdijk, de Vier Noorder Koggen en Drechteriand, kwam onder water te staan, maar het westelijk deel (het Geestmerambacht en de Schager en Niedorper-koggen) bleven dankzij effectief ingrijpen van de waterschappen gespaard. Na een uitputtend gevecht tegen de elementen vielen in de nazomer van 1676 de laagst gelegen polders weer droog.
  'Een gemene dijk?' is geschreven door archivaris Jan de Bruin van het Westfries Archief te Hoorn, en Diederik Aten, historicus van het Hoogheemraadschap Hollands Noor-derkwartier. Het 64 bladzijden tellende boek bevat meer dan 60 afbeeldingen van oude kaarten, prenten en foto's waarvan een belangrijk deel nooit eerder is gepubliceerd.
 22. Dijksteen - Brusselse mode - Vuilnis
  Gijsbert Fontein Verschuir en de inkoop van dijksteen voor de Hondsbossche, 1809-1825
  Diederik Aten (2005)
 23. Jhr.Mr. Pieter van Foreest, (1845-1922)
  L.F. (Frank) van Loo; Annemarie van Loo-Mulder (2006)
 24. Blauw Basalt & Stalen Spieren; Herinneringen van dijkwerkers aan de Hondsbossche 1920 - 1945
  Willem Messchaert (2007)
 25. 'T welvaare van d'Heere... De rol van gelegenheidsglazen in de Noord-Hollandse waterschapswereld
  Cynthia Siefers-van Lijf (2008)
 26. Leeghwater en het Haarlemmermeer
  Diederik Aten, Marijke Joustra en Han van Zwet (2009)
 27. Watersnood in Waterland. De ramp van 1825
  Frouke Wieringa (2009)

Bovenstaande uitgaven zijn via deze website geheel op tekst doorzoekbaar.

Verkrijgbaarheid:
Deel 10 t/m 15 kost: 5,00 euro
Deel 16 en verder kost: 10,00 euro (8,00 euro voor leden)

Nadere informatie:
Vrienden van de Hondsbossche,
p.a. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier,
mw. M. Schaatsbergen,
Postbus 130,
1135 ZK Edam
tel. 0299-663000
m.schaatsbergen@hhnk.nl
Zie ook:
www.hhnk.nl/item_99397/item_60978/cultuur_en_historie/vrienden_van_de/uitgaven_vrienden

 


Zijper Museum, Schagerweg 97b, 1751 CB Schagerbrug
WWW: http://www.zijpermuseum.nl/
Laatste wijziging: 20 december 2010
Informatie: info@zijpermuseum.nl