Steun het Zijper Museum: word vriend

Je kunt het Zijper Museum steunen door “Vriend van het Zijper Museum” te worden. De Vriendenbijdrage is € 12,50 per jaar. Als vriend heb je onder meer gratis toegang tot het museum. Meer informatie over het vriend-zijn en de daarbij behorende vriendenpas vind je in de hieronder opgenomen folder.   

Klik op deze link om het aanmeldingsformulier (het rechterdeel van de folder) als pdf-document te downloaden.
Het afgedrukte en daarna ingevulde formulier kan worden verstuurd naar:
Bestuur Zijper Museum/Vrienden
Schagerweg 97D
1751CB Schagerbrug

In plaats daarvan kan het ingevulde formulier ook gescand worden en per e-mail verzonden worden naar: bestuur@zijpermuseum.nl.