Werk aan de beeldbank

De jaren: 2003-2009

Na de oplevering van de gescande negatieven in 2003 beginnen de vrijwilligers Ed Barendregt, Piet Klant en Simone Verduin met het ontsluiten van de collectie. Ze voegen aan de foto’s ‘metagegevens’ toe die het wie-wat-waar van de afbeelding, de datum en de fotograaf, e.d. beschrijven, Bovendien rubriceren ze de afbeeldingen volgens een daartoe samengestelde lijst. Voor elke foto worden de metagegevens geregistreerd in het databasesysteem FileMakerPro, dat Pictura Imaginis – het bedrijf dat alle negatieven gescand heeft – speciaal voor dat doel heeft ingericht.      

De gegevens worden maandelijks vanuit FileMakerPro toegevoegd aan de (in 2003) door vrijwilliger Gerard van Nes gemaakte beeldbankprogrammatuur. Met die programmatuur kunnen de gegevens doorzocht worden en kunnen de gevonden of anderzijds gespecificeerde afbeeldingen via internet worden getoond. In feite kent de programmatuur twee versies. Eén versie werkt binnen het Zijper Museum met alle afbeeldingen, de andere werkt buiten het museum via internet met een beperkte set van afbeeldingen. De beperking is een gevolg van de maximale hoeveelheid schijfruimte die bij de hosting provider (‘in the cloud’) beschikbaar is voor de opslag van de beeldbank.

Hans Ratelband aan het werk met de Niestadt Beeldbank

De beeldbankprogrammatuur heeft een voorziening om door middel van een reactieformulier aanvullingen of correcties voor de metagegevens door te geven. Vrijwilliger Hans Ratelband maakt hiervan, ook al vanaf 2003, gebruik om persoonsnamen en plaatsnamen aan foto’s toe te voegen. Deze informatie wordt door Gerard van Nes in de beeldbank verwerkt.   

Als in de loop van 2005 de drie beeldbankbewerkers van het eerste uur hun vrijwilligerswerk bij het museum beëindigen neemt Hans Ratelband het werk met FileMakerPro over. Na een aantal jaren voegt broer Klaas Ratelband zich bij hem. Vanaf die tijd zijn de Ratelbanden steevast op de vaste werkmiddag achter de  Niestadt-pc in het museum te vinden. Omdat ze zeer bekend zijn met de omgeving van Schagen en er veel mensen kennen kunnen zij veel informatie aan de beeldbank toevoegen.

De periode 2010-2017  

Door de jaren heen wordt de beeldbankprogrammatuur professioneler en biedt hij meer mogelijkheden, vooral voor het doorzoeken van de fotocollectie. Een belangrijke verbetering vindt plaats in 2010 als Gerard van Nes zijn collectiebeheersysteem ZCBS geschikt maakt voor de beeldbank.

De werkwijze met een database op een lokale pc in het museum en de beeldbankprogrammatuur op de een webserver blijft ook de volgende jaren gehandhaafd. Meerdere vrijwilligers melden zich aan als gegevensbeheerders die vanaf thuis de foto’s van (extra) gegevens voorzien.  

Het meer technisch gericht beheer van de beeldbank en het afhandelen van aanvragen voor foto’s worden verzorgd door Gonno Leendertse, het onderhoud van de beeldbankprogrammatuur door Gerard van Nes, 

De periode 2018-heden

In 2018 gaat het Zijper Museum voor het onderbrengen van de website over naar een andere hosting provider. Daar is voldoende schijfruimte om alle Niestadt-foto’s – ook in hoge resolutie – op te slaan. Dit leidt tot een eenvoudiger verwerkingswijze met betrekking tot de Niestadt-foto’s: FileMakerPro is niet meer nodig en de beeldbankprogrammatuur neemt het gegevensbeheer volledig over. Vooralsnog wordt ervoor gekozen om via internet alleen een selectie van de beeldbank via internet aan te bieden. De gegevensbeheerders en bezoekers van het museum hebben wel toegang tot de complete beeldbank. 

 

Scroll naar boven