Zelfanalyse voor Museumregistratie afgerond

Sinds 1999 is het Zijper Museum officieel erkend door de ‘Stichting Het Nederlandse Museumregister’. Dat betekent dat het museum voldoet aan de door ‘De Nederlandse Museumvereniging’ gestelde eisen ten aanzien van collectiebeheer, archivering, basisvoorzieningen voor het publiek, toekomstig beleid, e.d. Deze week hebben medewerkers van het museum een zogeheten zelfanalyse afgerond die geregistreerde musea vanaf 2012 jaarlijks moeten uitvoeren.

Het doel van de museumregistratie is het zichtbaar maken, bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de Nederlandse musea, en daarmee het verantwoord beheer van het culturele erfgoed in Nederland. Het Museumregister is een permanent onderdeel van het Nederlandse museumbestel. In 2012 is het Museumregister vernieuwd en zijn de procedures voor het verkrijgen en behouden van de registratie aangepast aan de wensen van deze tijd. Voor de geregistreerde musea is er nu meer ruimte om te groeien naar de nieuwe en veranderde eisen van de Museumnorm. De jaarlijkse zelfanalyse zal hier ook een positieve bijdrage aan leveren. Hiermee is het voor musea namelijk steeds inzichtelijk aan welke eisen reeds wordt voldaan en waaraan nog nadere aandacht besteed moet worden.

De zelfanalyse, zoals die nu door het Zijper Museum is uitgevoerd, bestaat uit het beantwoorden van een groot aantal vragen over de wijze van besturen, voorbereiden en uitvoeren van beleidsplannen, voeren van de financiële administratie, omgaan met vrijwilligers, beheren en conserveren van de collectie, toepassen van een klimaatregeling, maar ook over bezoekers en educatie, etc. De antwoorden op de gestelde vragen moeten zoveel mogelijk toegelicht worden aan de hand van mee te sturen beleidsstukken en andere schriftelijke documentatie. Al met al heeft de zelfanalyse dus heel wat tijd gevraagd.

Dit bericht is geplaatst in Registratie. Bookmark de permalink.