Zijper Museum dupe van strijd raad tegen College

Bestuursleden, adviseurs en sympathisanten van het Zijper Museum waren aanwezig bij de gemeenteraadsvergadering van 27 november, de vergadering die vooraf als het uur U voor de toekomst van het Zijper Museum werd gezien. De PvdA-fractie, eerder tijdens het fractieberaad nog verdeeld, bleek aan de vooravond van de vergadering uiteindelijk toch in zijn geheel akkoord gegaan met het voorstel van het College. Met de steun die de bij het fractieberaad aanwezige leden van de VVD-fractie (2) hadden aangekondigd plus die van de gehele Natuurlijk Zijpe-fractie (2) zou de beslissing afhangen van het van vakantie teruggekeerde lid van de VVD-fractie.
In het meningvormende deel van de raadsvergadering bleek de derde man van de VVD-fractie vóór het voorstel, maar was een van de oorspronkelijke voorstanders opeens tegen. Tot verbijstering van het bestuur was ook de twee man ‘sterke’ fractie van Natuurlijk Zijpe 180 graden gedraaid. De oppositie tegen het voorstel was vooraf vertaald in een amendement en een tweetal moties: daarin was vastgelegd dat er nadere onderzoeken moesten komen naar de geschiktheid van het Hoofdgebouw van het gemeentehuis en de Molenlocatie in ‘t Zand. Als randvoorwaarde werd tevens bepaald dat het museum maar eenmaal zou mogen verhuizen en dat het voor zijn nieuw onderkomen een huurcontract van ten minste vijftien jaar zou worden aangeboden. De definitieve beslissing over de huisvesting van het Zijper Museum zou dan in 2013 door de gemeenteraad van Schagen moeten worden genomen. In de tussentijd zou het museum blijven op de huidige locatie. Het door het College eerder gereserveerde bedrag van 2 ton werd met 80.000 € verhoogd. Aldus amendement en moties.

In het besluitvormende deel van de vergadering werden het amendement (van BKV/CDA) en de moties (BKV/CDA en BKV)  met de bovengenoemde strekking door de raad aangenomen.
Tot ontzetting van de velen op de publieke tribune. Al de hele avond was er sprake van een zeer vijandige opstelling van de raad tegenover het College, waar ook de machtstrijd rond de strandpaviljoenen debet aan was. De opmerking over de integriteit aan het adres van de burgemeester, de insinuatie van omkoping richting de wethouder: het gaf allemaal aan hoe de verhouding tussen de raad en het College verziekt was.

Bron: website NHD 27-11-2012

Juist met het oog op deze ook in de Ronde Tafel Gesprekken al tastbaar geworden anti-College stemming in de raad had het bestuur van het Zijper Museum de raad ervoor gewaarschuwd niet het museum hiervan de dupe te laten worden. Teleurstellend en gênant dat de raad de kans heeft laten liggen om op een waardige wijze het Zijper politieke toneel te verlaten. Een historische blunder.

Dit bericht is geplaatst in Huisvesting. Bookmark de permalink.